Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kan det ha kommet et nytt rovdyr til Norge

Miljødirektoratet mener det er sannsynlig at det er en gullsjakal som er blitt observert i Lakselv de siste årene.

Den antatte gullsjakalen fanget av viltkamera 14. juli 2020. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet
Den antatte gullsjakalen fanget av viltkamera 14. juli 2020. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet

I fjor sommer ble Statens naturoppsyn kontaktet i forbindelse med en mulig observasjon av en mårhund i Lakselv. Det er en uønsket fremmed art uten spredning til Norden. Derfor ble det satt opp viltkamera i området.

Men det som ble fanget opp av kameraet, var ikke en mårhund, opplyser Miljødirektoratet. De tror nå at det er en gullsjakal som er observert. De jobber med å få verifisert observasjonene.

– Hvis dette er en gullsjakal er det sannsynligvis snakk om en naturlig spredning og den vil da ikke defineres som en fremmed art, sier avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet.

Gullsjakalen er en slektning av ulv og tamhund. Den ligner ulv, men er mindre av størrelse.

Annonse
Den antatte gullsjakalen fanget av viltkamera 26. juli 2020. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet.
Den antatte gullsjakalen fanget av viltkamera 26. juli 2020. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet.

De siste årene er den observert lenger nord enn der den først og fremst har vært utbredt. I 2019 ble den for første gang observert i Finland. Ifølge Miljødirektoratet er ikke arten truet. Den europeiske bestanden var i 2016 estimert til 70.000.

Direktoratet skriver også at klimaendringer i mange tilfeller vil påskynde endringer i arters utbredelse, og at vi trolig derfor vil se mange nye arter i norsk natur i framtida.

«Vi kan ikke uten videre si at nye arter som kommer til Norge av "egen maskin" er uønsket. Det må i så fall være et resultat av grundige vurderinger av omfanget av eventuelle negative virkninger», skriver de.

– Naturen må i hovedsak få endre seg i takt med naturlige prosesser og også tilpasse seg klimaendringene. Vi bør ikke uten videre gå aktivt inn og stoppe endringer i arters utbredelsesområder. Hvordan vi skal forholde oss til en natur i endring og hvilke konsekvenser det vil få for oss vil uansett bli en viktig diskusjon i årene framover, sier Ivar Myklebust

Neste artikkel

Rovdyrforliket ligger fast for regjeringa – vil effektivisere skyting av rovdyr