Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå er det generelt bålforbud i hele landet: – Vis aktsomhet

Selv om flere bruker skog og mark under pandemien, er ikke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bekymret for at det skal oppstå flere skogbranner enn normalt.

I 2020 brant det i et større terreng i Søgne i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB
I 2020 brant det i et større terreng i Søgne i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

15. april trer det generelle bålforbudet i kraft over hele landet. Forbudet gjelder til 15. september.

I denne perioden er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

– Vis aktsomhet, og benytt godkjente bålplasser hvis du skal tenne bål, ellers bør du la være, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Nationen.

Hittil i år er det registrert 178 branner i gress eller innmark, og 23 branner i skog eller utmark, ifølge tall fra DSB.

– Dette er både godkjente og ikke godkjente oppdrag, med andre ord kan endring av oppdragstype forekomme, påpeker Ly.

– Slik situasjonen er nå er vi ikke bekymret

Fra og med 15. april vil DSB ha ett skogbrannhelikopter i beredskap plassert på Torp utenfor Sandefjord. Ved behov settes ytterligere skogbrannhelikopter i beredskap.

– Er dere bekymret med tanke på at det er flere i skog og mark som følge av koronapandemien?

– Slik situasjonen er nå er vi ikke bekymret, men dersom terrenget tørker opp og det ikke kommer vesentlig nedbør så endrer situasjonen seg. Det er mye brennbart materiale på bakken som gjør det ekstra sårbart nå før årets gress med mere får overtaket, svarer avdelingsdirektøren.

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Johan Marius Ly, ber alle vise aktsomhet hvis man skal gjøre opp ild. Foto: Anita Andersen (DSB)
Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Johan Marius Ly, ber alle vise aktsomhet hvis man skal gjøre opp ild. Foto: Anita Andersen (DSB)
Annonse

– Hva er den vanligste feilen folk gjør rundt bålforbudet?

– Ubetenksomhet og feilvurderinger av forholdene. Ikke tilstrekkelig slokking av bål, slik at ved vind blusser det opp igjen, forklarer Ly.

– DSB oppfordrer alle til å ta ansvar når de ferdes i skogen og ikke tenner bål når det er tørt, men heller benytter nistepakke og termos, legger han til.

Ifølge Ly er den generell værsituasjonen for tiden fremover følgende: Lavtrykk i nord. Høytrykk i sør, som brer seg nordover.

– Lavlandet østafjells er det området vi først kan vente stor gress- og lyngbrannfare, særlig hvis vi ikke får nedbør kommende uke, advarer Ly.

Fakta

Tips til trygg bålbrenning

Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.

Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/sikkerhverdag.no

Brudd på regelverket kan straffes med bøter

Der det åpenbart ikke medfører en brannrisiko er det ifølge Norsk brannvernforening likevel tillatt å gjøre opp ild.

– Med dette menes for eksempel der det fortsatt ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med lokalt brannvesen, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp, i en pressemelding til Nationen.

Søtorp maner til aktsomhet og viser til at mange gress- og skogbranner har startet som følge av kaffebål som ikke var forsvarlig slokket eller gjenglemte engangsgriller.

– Det er særlig viktig å ikke belaste brannvesenet unødig ettersom vi fortsatt befinner oss i en koronapandemi. Brudd på regelverket kan dessuten straffes med bøter, poengterer han.

Neste artikkel

Tre fikk opphold på norsk ambassade