Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå er det forbudt med bål i skogen fram til høsten

Det generelle forbudet mot åpen ild i skog og utmark over hele landet trådte i kraft onsdag. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild noen steder.

Det generelle bålforbudet trår i kraft 15. april og gjelder til 15. september. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Det generelle bålforbudet trår i kraft 15. april og gjelder til 15. september. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Forbudet gjelder mellom 15. april og 15. september. Det gjelder all utmark og omfatter både skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, men det gjøres unntak for godkjente bålplasser og steder der det åpenbart ikke kan medføre brann.

– Bålreglene åpner for bruk av skjønn. Du kan tenne opp bål i tilfeller hvor det ikke åpenbart kan medføre brannfare. Det kan for eksempel være der det fortsatt er mye snø, etter mye nedbør, eller på sand, i god avstand fra vegetasjon, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Fakta

Grill- og bålvettregler

1. Unngå bruk av engangsgrill

Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem og kan også gjøre skade på svaberg, gress og annen vegetasjon. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller bålplasser. Mange kommuner har satt opp offentlige griller som alle kan benytte seg av.

2. Unngå bruk av engangsprodukter

Ta med tallerkener, bestikk, kopper m.m. hjemmefra i stedet for å kjøpe engangsprodukter. Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.

3. Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med unntak av godkjente bålplass. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

4. Unngå å gjøre skade på friske trær

Hvis du skal grille på bål, kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade på friske trær. Husk også at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser knyttet til sanking av ved, bruk av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild m.m.

5. La grillen bli helt avkjølt etter bruk

Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking av grillen. Engangsgriller må være helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller tas med hjem.

6. Ta med alt avfall hjem

Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Dette kan skade både dyr og miljø – og forsøpling er lite hyggelig for de som kommer etter. Plukk gjerne også opp annet avfall som er kommet på avveie. Bruk Hold Norge Rents sporløspose eller ta med noe annet å ha avfallet i.

Kilde: Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent

– Ikke utfordre ressursene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ba tidligere i vår om at man ikke skulle utfordre brannvesenets ressurser ved å fyre opp i skogen.

– Det er koronatider med hjemmekontor, og da er det grunn til å anta at naturen er et sted å drive rekreasjon. Derfor kan det tenkes at folk kommer til å bruke økt tid i skogen, og da må vi befolk som å tenke seg om. De må ikke utfordre ressursene, sa Dag Rune Omland, seksjonssjef brann og redning i DSB.

Annonse

Nedre Romerike brann- og redningsvesen hang ut plakter hvor de ba folk droppe å fyre opp bål.

"Det er unormale tider på mange måter! Den snøfattige vinteren har ført til at gress- og skogbrannfaren har kommet tidligere enn det pleier på våre kanter av landet. Selv om det ordinære bålforbudet først trer i kraft 15. april, må du NÅ la være å tenne bål eller brenne bråte. Dette skal du SPESIELT gjøre fordi ALLE nå må hjelpe brannvesenet med å unngå unødvendige utrykninger!" skriv de.

– På grunn av koronaviruset og den spesielle tiden vi er inne i, anbefaler vi sterkt til å følge råd og pålegg når det gjelder bål, engangsgriller og ild utendørs. En skogbrann er svært krevende, og er ikke en ekstrabelastning brann- og redningstjenester trenger nå, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv i pressemeldingen.

Tørt mange steder

Mange steder i Sør-Norge er det allerede svært tørt etter en snøfattig vinter, og Meteorologisk institutt har utstedt farevarsel for skogbrannfare i de fleste områdene Østafjells.

Skogbrannfaren kan du følge i YR.nos skogbrannfare-varsel.

På enkelte steder kan det bli aktuelt å innføre lokale totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Dette er det kommuner og de lokale brannvesenene som avgjør.

Neste artikkel

Tre fikk opphold på norsk ambassade