Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre antibiotikabruk i Norge i fjor

Målet om mindre bruk av antibiotika ble nådd i fjor, delvis på grunn av smitteverntiltak mot korona.

Bruken av antibiotika har likevel minket over flere år, og siden 2012 er den redusert med 33 prosent, viser tall fra Apotekforeningen, gjengitt av Aftenposten.

Regjeringen hadde mål om at antibiotikabruken i befolkningen skulle reduseres med 30 prosent fra 2012 til 2020. Tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk viser at målet er nådd.

Førsteamanuensis ved UiO og Antibiotikasenterets leder Sigurd Høye, som var med på å utarbeide regjeringens handlingsplan, omtaler nedgangen som oppsiktsvekkende.

– Vi trodde det skulle være mulig, men det var et veldig ambisiøst mål, sier han.

Annonse

I fjor gikk bruken ned med 14 prosent fra året før. Høye peker på at smitteverntiltak har redusert forekomsten av andre infeksjoner, og særlig luftveisinfeksjoner.

Fastlegekontorer har som regel vært stengt for pasienter med feber og uftveisinfeksjoner. Dermed har folk blitt hjemme og sett an situasjonen. Dessuten har flere e-konsultasjoner ført til at det skrives ut mindre antibiotika, påpeker Høye.

(©NTB)

Neste artikkel

Antibiotikaresistens – helsevesenets varslede klimakrise