Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet vil ikke fortelle hvor Elgå-ulven skal flyttes til

Miljødirektoratet sier det er flere aktuelle områder å slippe Elgå-ulven, men vil holde hvor hemmelig fram til flyttingen er gjennomført.

Statens naturoppsyn er i gang med å spore elgåulven. Foto: Miljødirektoratet
Statens naturoppsyn er i gang med å spore elgåulven. Foto: Miljødirektoratet

– Det er flere aktuelle områder innenfor ulvesonen hvor ulveparet kan flyttes, og vi gjør løpende vurderinger av disse basert på informasjon vi henter inn. For å skjerme dyrene og operasjonen vil vi ikke offentliggjøre slippstedet før etter at flyttingen er gjennomført, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Lisensjakta på ulv i deler av Hedmark er utsatt på grunn av flytting av Elgå-ulven og maken.

Lisensjakta stoppet

Regjeringen vil ikke åpne opp for lisensjakt på ulv igjen før Elgå-ulven og maken er flyttet. I dag beskyttes det omstridte ulveparet av en midlertidig vernesone som strekker seg utenfor ulvesonen. Bakgrunnen er at Elgå-ulven sees på som genetisk viktig, fordi den mest sannsynlig har russisk eller finsk opprinnelse. Den norske ulvebestanden er preget av innavl.

Ulven har tidligere vært flyttet til Deisjøreviret i Østerdalen, men skal nå flyttes på nytt, for å unngå at den blir felt i jakta. Bakgrunnen er at deler av områdene som paret markerer revir i, er utenfor ulvesonen.

Miljødirektoratets feltapparat Statens naturoppsyn (SNO) har vært på plass i felt i Østerdalen siden lørdag for å forberede forsøk på flytting. Mandag og tirsdag kom det en del snø, og SNO har sporet opp ulven. Blir det flyvær onsdag vil det sannsynligvis bli igangsatt forsøk på flytting.

– Det er viktig at ulvene får ro i etterkant av en eventuell flytting. Flytting av store rovdyr er komplisert og risikofylt, og derfor vil vi ikke gå ut med informasjon om hvor det planlegges å slippe dyrene, før etter at slippet er utført. Kommunen og grunneier vil bli informert før slippet finner sted, sier Hambro.

Annonse

Kriterier

Disse kriteriene blir det lagt vekt på når det bestemmes hvilke område ulvene skal flyttes til:

*Tilgang på skogområder som kan gi ulvene ro i etterkant av en flytting

*Fravær av revirmarkerende ulv/ ikke kjent par/flokk i området inneværende sesong

*Avstand til yttergrensen for forvaltningsområdet for ulv i Norge

*Avstand tilbake til Deisjøen-reviret, og om det finnes vandringshinder som kan forsinke/forhindre tilbake vandring.

Det største området uten kjente revir i bestandsrapporten fra vinteren 2019/2020, er i de sørlige delene av ulvesonen. I områdene sør for E18 er det kun registrert ett revir.

– Det kommer stadig ny informasjon og området som anses som best egnet for slipp kan komme til å endre seg. Vi vil til enhver tid ha et aktuelt område klart slik at disse vurderingene ikke forsinker flyttingen, sier Hambro.

Neste artikkel

33 ulver ble skutt eller drept sist jaktår