Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet så ikke behovet. Nå får Småbrukarlaget sjekke dyrepark-teori

Staten utleverer DNA fra 18 ulver til faglaget.

Småbrukarlaget får utdelt DNA-prøver fra 18 ulver. Det skal nå sjekkes på det tyske laboratoriet ForGen. Foto: Mostphotos
Småbrukarlaget får utdelt DNA-prøver fra 18 ulver. Det skal nå sjekkes på det tyske laboratoriet ForGen. Foto: Mostphotos

Det var i fjor høst Norsk Bonde- og Småbrukarlag ba daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) om å utlevere DNA-materiale fra ulver som har dødd i Norge.

– Det vil kaste mer lys over det som er hovedmålet med vårt prosjekt, nemlig å komme nærmere et svar om hvor ulven i Skandinavia egentlig kommer fra, sa Ståle Støen, leder av rovviltutvalget i Småbrukarlaget til Nationen før jul.

– Viser åpenhet

Nå har altså faglaget fått utlevert DNA-materialet fra de 18 ulvene.

– Staten viser åpenhet ved å innvilge søknaden og det er gledelig, sier Regina Brajkovic, som er ansvarlig for ulveprosjektet i Småbrukerlaget til TV 2.

Grunnen til at de ba om DNA-materialet, er fordi en død ulv tilhører staten. Derfor er det ikke lov til å sanke hår eller andre deler som sitter fast på ulven. Tidligere har Småbrukarlaget sendt inn blodprøver fra åtte ulver til det tyske laboratoriet ForGen, fordi blod som ligger på bakken etter de døde ulvene er lov å innhente. Det ble i etterkant hevdet at ulver i Norge kan stamme fra Latvia, en dyrepark i Paris og at flere av ulvene kan være hybrider. Dette tilbakeviste Rovdata i februar etter å ha gjennomført tilsvarende DNA-analyser fra de samme åtte ulvene.

Annonse

– Det arbeidet vi gjør er nytt og komplisert. Da vi la fram opplysningen om dyreparken i Paris skjedde det nok en tolkningsfeil. Men jeg holder fast ved at vi har gjort funn som peker i retning av at ulver i Norge har sitt opphav fra dyreparker eller oppdrett på annet vis, sier Regina Brajkovic til TV 2.

Viser til offentlig interesse

I tildelingsbrevet for genmaterialet fra Miljødirektoratet, heter det:

«Miljødirektoratet viser til at det pågår en omfattende vitenskapelig studie basert på nyeste metodikk innen DNA-teknologien, for å kartlegge det genetiske opphavet til den norske og sørskandinaviske ulvestammen. Resultater fra dette studiet vil være offentlige, reproduserbare og dataene kan etterprøves av andre. Videre vises det til at søker ikke er en vitenskapelig institusjon. Miljødirektoratet finner likevel at det foreligger grunn til å vurdere et unntak i denne konkrete saken, på grunn av den offentlige interessen og pågående debatt om ulv og genetikk. Det gis tillatelse, med visse vilkår, til å benytte deler av vev fra ulv til genetisk analyser.»

– Vi har ikke sett behovet for undersøkelsene Småbrukerlaget gjør. Men vi ønsker åpenhet og har derfor innvilget søknaden deres, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet til TV 2.

I henhold til tillatelsen må dataene fra studiet være åpent tilgjengelig og dokumentert på en måte som gjør at data kan reproduseres og etterprøves, og det skal være mulig å gjenbruke dataen i andre studier.

Neste artikkel

Bondetoppar avviser uro for inntektshopp: – Uhaldbart