Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet om ulveflytting: – Dessverre ser ikke værforholdene særlig lovende ut

Flyttingen av Elgå-ulven lar vente på seg. Ifølge Miljødirektoratet skyldes dette vansklige værforhold.

Værforholdene onsdag gjorde at det ikke var mulig å gjennomføre flyttingen. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Værforholdene onsdag gjorde at det ikke var mulig å gjennomføre flyttingen. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

– Selv om vi fikk sporsnø tidligere i uken er det flere forhold som hittil har gjort det umulig å forsøke å flytte ulvene på en sikker måte. Særlig avgjørende i går var at været ga fare for nedising av helikopteret og havari. Dessverre ser ikke værforholdene framover særlig lovende ut, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn i en pressemelding.

Regjeringen vil ikke åpne opp for lisensjakt på ulv igjen før Elgå-ulven og maken er flyttet. I dag beskyttes det omstridte ulveparet av en midlertidig vernesone som strekker seg utenfor ulvesonen. Bakgrunnen er at Elgå-ulven sees på som genetisk viktig, fordi den mest sannsynlig har russisk eller finsk opprinnelse. Den norske ulvebestanden er preget av innavl.

Planla flytting onsdag

Ulven har tidligere vært flyttet til Deisjøreviret i Østerdalen, men skal nå flyttes på nytt, for å unngå at den blir felt i jakta. Bakgrunnen er at deler av områdene som paret markerer revir i, er utenfor ulvesonen.

Siden lisensjakten startet 1. desember har det blitt tatt ut fem ulver i rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark). Det er igjen åtte dyr på kvoten. Men skadefellingslagene får altså ikke fortsette lisensjakten før den midlertidige vernesonen er opphevet.

Planen var å flytte ulven onsdag, men vær- og føreforhold ga ikke mulighet for trygg gjennomføring.

Hensyn

Disse hensynene legger oppsynet til grunn for om det er trygt å gjennomføre flyttingen:

Annonse

SNØDYBDE: Snøen må være dyp nok. Sporene kan da følges fra flyhøyde. Økt snødybde vil også gjøre det vanskeligere for ulvene å løpe unna helikopteret og den kritiske jagetiden blir kortere.

LYS OG SIKT: Det kreves dagslys og gode siktforhold. Dagene er nå korte, og gråvær fører til et flatt lys som gjør sporene vanskelig å følge. Flatt lys og dårlig sikt er også en utfordring for flysikkerheten da dette vil påvirke helikopterpilotens mulighet å navigere i terrenget.

FLYVÆR: Tåke/skodde og underkjølt regn medfør høy risiko for at helikopteret blir nediset og havarerer.

STØRRE OMRÅDE: Ulvene kan bevege seg langt når et forsøk iverksettes, og det kreves dermed gode vær- og sporingsforhold i hele området.

ULVENES PLASSERING: Ulvene må være i en del av reviret der skog og landskap tilsier at det er mulig å gjennomføre merking.

– Helikopterflyvning ved immobilisering og felling av rovvilt er den mest risikofylte innlandsflyvningen som skjer i Norge. Det er flyvning lavt over bakken med skarpe bevegelser, ofte i utfordrende terreng og/eller skognære områder. Vi er derfor avhengig av gode flyforhold og å bruke de få pilotene som har denne spesialkompetansen, sier Kjørstad.

Fortsetter å oppholde seg i området

SNO vil være til stede i reviret framover. Selv om det ligger snø på bakken slik at sporing er mulig hver dag framover, er ikke det det samme som at det er forhold for forsøk på flytting, skriver oppsynet i en pressemelding.

– Vi må vurdere innsatsen etter forholdene til enhver tid. Ulvenes posisjon vil være ferskvare i et slikt oppdrag, og derfor må innsatsen rettes og intensiveres tett opp mot et faktisk forsøk. Vi skal være klare når forholdene gir mulighet for flytting, sier Kjørstad.

Neste artikkel

33 ulver ble skutt eller drept sist jaktår