Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet: Kommer trolig til å forby bruk av blyhagl i våtmark

EU forbyr bruk av blyhagl i våtmark. Det vil føre til endringer også i Norge, varsler Miljødirektoratet.

Endringene innebærer at bruk av blyhagl vil bli forbudt i og i nærheten av våtmark – det gjelder også bruk av blyhagl både til jakt og på skytebaner. Det er strengere enn dagens regler.

EU-kommisjonen har vedtatt endringer EUs kjemikalieregelverk, REACH, for blyhagl. Det betyr at også det norske regelverket for bruk av blyhagl må endres slik at det blir som i resten av EU/EØS-området.

Annonse

I EU vil forbudet vil gjelde fra 15. februar 2023. Det vil trolig også gjelde for Norge fra samme dato.

Mellom to og tre millioner fugler i EU dør hvert år som følge av blyforgiftning etter inntak av bly. Det er også helseskadelig for mennesker.

Neste artikkel

Miljødirektoratet justerer krav til skyteprøve