Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet: Gir grønt lys til fem hiuttak av jerv

Så langt i år har Miljødirektoratet gitt Statens naturopsyn 14 oppdrag om ekstraordinære uttak av jerv.

I 2020 var jervebestanden beregnet til å bestå av 382 voksne individer, en oppgang på 48 individer fra i fjor, viser tall fra Rovdata. På bildet ser man ei jervetispe med valp på vandring. Illustrasjonsfoto: Carl Norberg/SNO
I 2020 var jervebestanden beregnet til å bestå av 382 voksne individer, en oppgang på 48 individer fra i fjor, viser tall fra Rovdata. På bildet ser man ei jervetispe med valp på vandring. Illustrasjonsfoto: Carl Norberg/SNO

Statens naturoppsyn (SNO) har så langt fått i oppdrag å ta ut fem hi med jervetisper og valper. Det bekrefter seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet overfor Nationen.

– Vi har besluttet fem forsøk på hiuttak av jerv. Ett i Narvik i Nordland, to i Engerdal i Innlandet, ett i Rendalen og ett i Ringebu i Innlandet. Alle hiene er i beiteprioriterte områder, og uttak vil ha stor skadereduserende effekt. Det er der jerven har fast tilhold, opplyser Hanssen til Nationen.

SNO er i full gang med overvåkingssesongen, og Miljødirektoratet har vurdert skader på sau og tamrein i store deler av landet etter fjorårets sesong.

– Vi har allerede fått inn en del informasjon fra SNO. Jervetispene bruker de samme lokasjonene år etter år. Disse områdene sjekkes ut fortløpende, og SNO holder oss oppdatert, sier hun.

Ifølge seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet gjøres ekstraordinære uttake av jerv for å forhindre tap av husdyr og tamrein. Foto: Svein Egil Hatlevik
Ifølge seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet gjøres ekstraordinære uttake av jerv for å forhindre tap av husdyr og tamrein. Foto: Svein Egil Hatlevik

– Det kan bli flere ekstraordinære uttak

Ifølge Hanssen gjennomføres det årlig hiuttak i skadeutsatte beiteområder, men at antall beslutninger om uttak varierer ut ifra hvilke hi det er aktivitet på og om de er i beiteprioriterte områder og kalvingsområder for tamrein.

– Det kan bli flere ekstraordinære uttak utover våren. Det er gjerne i denne tiden og fremover at man har anledning til å gjøre noe. Våren vil vise hvilke områder ynglingene befinner seg i, og hvor mange uttak vi ender opp med, forteller seniorrådgiveren.

Annonse

Stortinget har vedtatt et mål om 39 nye jervekull i Norge hvert år. I fjor høst ga rovviltnemndene tillatelse til å ta ut 140 jerver i lisensfellingsperioden fra 10. september til 15. februar.

– I siste del av lisensfellingsperioden så vi at det var enkelte skadeutsatte områder lisensjegerne ikke hadde lykkes med felling. Derfor valgte vi også å gi SNO i oppdrag å ta ut enkeltdyr i flere områder enn vi har gitt tidligere. Dette var både i Trøndelag, Finnmark og Innlandet, forteller Hanssen.

– Hvor mange ekstraordinære uttak har SNO gjennomført hittil i år?

– Vi har så langt gitt SNO totalt 14 oppdrag om ekstraordinære uttak. 9 av disse gjelder uttak av enkeltdyr, og som har resultert i felling av 3 jerver, opplyser hun.

Hanssen påpeker at SNO startet med fellingen i slutten av januar, og at de tre jervene ble felt i løpet av lisensfellingsperioden. Det har altså hittil ikke blitt gjort noen ekstraordinære uttak av SNO etter 15. februar.

Bondelaget: – Helt avgjørende med ekstraordinære uttak

Nylig uttalte rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng, at en samlet beitenæring er svært bekymret for den økende jervebestanden i Norge.

– Manglende uttak gjennom lisensfelling er en stor utfordring. I lisensperioden 2020–21 var uttaket på bare 51,7 prosent av kvoten. Om situasjonen skal være levelig er det helt avgjørende for beitenæringen med ekstraordinære uttak i vår, sa Aas-Eng til Nationen.

Sauebonde Ole Bjarne Hovland fra Naddvik i Årdal i Vestland har selv fått oppleve hvor store skader jerven kan påføre beitedyrene.

– Staten må gjøre det de kan for å få antallet ned på bestandsmålet. Det er så mye lettere enn å måtte gjennomføre hiuttak på et senere tidspunkt. Det er ingen som liker å dra valper ut av hiet og avlive dem. Det er veldig trist hvis man må gå så langt, sa Hovland til Nationen.

Neste artikkel

Den nye arten gullsjakal blir rekna som naturleg innvandrar