Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet foreslår redningsplan for Oslofjorden

Miljødirektoratets handlingsplan for å redde Oslofjorden er klar. Blant de foreslåtte tiltakene er reduksjon av utslipp fra kommunale avløp og forsøpling.

Miljødirektoratet har utarbeidet en handlingsplan for å redde miljøtilstanden i Oslofjorden. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB scanpix
Miljødirektoratet har utarbeidet en handlingsplan for å redde miljøtilstanden i Oslofjorden. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB scanpix

Miljødirektoratet har utarbeidet handlingsplanen på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, etter at Stortinget i 2018 enstemmig ba regjeringen lage en plan for fjorden, med mål om å fremme friluftslivet og oppnå en god miljøtilstand.

Planen er utarbeidet i samarbeid med åtte andre statlige etater, samt fylkesmennene og fylkeskommunene rundt fjorden.

Gjennom arbeidet er det funnet at økt bruk av Oslofjorden har ført til blant annet økte utslipp, press på fiskebestandene og økt skipstrafikk. Det har ført til følgende problemer:

Annonse

Blant de foreslåtte tiltakene er reduksjoner i utslipp fra kommunale avløp, redusert arealavrenning fra landbruk, redusert tilførsel av miljøgifter og redusert marin forsøpling.

Neste artikkel