Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet foreslår at privatpersoner kan skyte flere fugler og dyr

Miljødirektoratet har foreslått en ny forskrift som kan gjøre det enklere for privatpersoner å skyte flere dyr enn før, uten en særlig tillatelse.

Kanadagås er en av fuglene som står på lista. Foto: Mostphotos/Rolf Karlsson
Kanadagås er en av fuglene som står på lista. Foto: Mostphotos/Rolf Karlsson

Forslaget om ny forskrift har som mål å forenkle regelverket og samler derfor fire tidligere forskrifter i én. Høringsfristen på den foreslåtte forskriften gikk ut 1. oktober, men ifølge NRK Nordland har flere fått utsatt fristen til 15. oktober.

De fire forskriftene som skal samles er er de som regulerer innfaning, uttak, oppdrett og hold av vilt og håndtering av vilt, står det på Miljødirektoratet sine sider.

Fakta

Dyr som kan felles

I Miljødirektoratets forslag til ny forskrift er disse artene foreskått at kan felles utne særskilt tillatelse, hvis de utgjør vesentlig skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom: Kanadagås, stripegås, gråmåke, svartbak, bydue, ringdue, pilfink, bokfink, bjørkefink, grønnfink, gråspurv, kjøttmeis, gråtrost, måltrost, svarttrost, rødvingetrost, fasan, skjære, kråke, ravn, rødrev, røyskatt, mink, mår, viltlevende kanin, sørhare og grevling.

Kilde: Miljødirketoratet.no

Flere fugler på lista

Annonse

I dagens regelverk for felling av viltarter står det at 14 fuglearter og seks dyrearter kan felles uten at det trengs en egen tillatelse. I forslaget har lista økt til 20 fuglearter, og sju dyrearter.

Begrunnelsen for å kunne skyte disse dyreartene må være å avverge vesentlig skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom. Grunneieren kan da gjøre uttak av de ulike artene. Grunneieren må rapportere til kommunenen om hvor mange, hvilke art og hvilken skade som var grunnlaget for uttaket.

Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) forteller til NRK at han trodde at det punktet skulle fjernes i det nye forslaget.

– Vi hadde store forventninger til den nye forskriften. Men vi ser at lista har økt fra 20 til 27 arter som private kan skadefelle på eget initiativ. Vi mener forskriften tar verden i feil retning, sier naturvernrådgiveren til NRK Nordland.

Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet forteller til kanalen at det er lite kunnskap om hvor mange fugler som blir skadefelt hvert år. Videre poengterer han overfor NRK at det ikke er fritt fram å skyte fugler eller dyr uten å prøve andre løsninger.

– En skadefelling er siste utvei når andre tiltak er forsøkt, sier han til NRK Nordland.

Neste artikkel

Ønsker tips om ugler i Nordland