Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet er skeptiske til sin eigen plan

Regjeringa bestilte ein plan frå Miljødirektoratet for å hindre insektdøden. Fleire reagerer på planen, inkludert direktoratet sjølv.

Miljødirektoratet kallar sjølv planen sin for "lite konkret, ambisiøs og forpliktande", og fryktar han ikkje vil hjelpe insekta i det heile. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
Miljødirektoratet kallar sjølv planen sin for "lite konkret, ambisiøs og forpliktande", og fryktar han ikkje vil hjelpe insekta i det heile. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Tiltaksplanen skal vere ein oppfølgar til Nasjonal pollinatorstrategi, skriv NRK. Miljødirektoratet kallar sjølv planen sin for "lite konkret, ambisiøs og forpliktande", og fryktar han ikkje vil hjelpe insekta i det heile. Dei trur likevel at planen inneheld fleire gode tiltak.

– Dersom tiltaka blir gjennomført i eit tilstrekkeleg omfang, vil det gi gode bidrag til å nå målet i strategien, seier seksjonsleiar for truga arter og naturtypar ved Miljødirektoratet, Aina Holst.

Miljødirektoratet sjølv trur tiltaksplanen er svak fordi det skal skje innanfor budsjettramma som allereie er sett. Det er førebels ikkje løyvd ekstra pengar til å gjennomføre tiltaka.

Sabima er òg kritiske til tiltaksplanen.

Annonse

– Det er absurd å tru at vi skal klare å redde insekta utan å bruke pengar. Og meiningslaust å bruke fem år på ein pollinatorstrategi utan eit fnugg av satsing bak, seier generalsekretær i Sabima, Christian Steel.

Christian Steel i Sabima viser til Sverige og Tyskland som skal bruke henhaldsvis 70 millionar kroner og ein milliard kroner for å redde insekta. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Christian Steel i Sabima viser til Sverige og Tyskland som skal bruke henhaldsvis 70 millionar kroner og ein milliard kroner for å redde insekta. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

– Vi har ikkje nokon tiltaksplan

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) seier at tiltaksplanen ikkje er ferdig enno.

– Vi har ikkje nokon tiltaksplan. Vi har ein nasjonal pollenstrategi. I den ligg det at det skal bli laga ein tiltaksplan. Den har Miljødirektoratet laga eit forslag til. Den skal vi jobbe med, vi er ikkje ferdig med det, seier han.

– Vi har ikkje nokon tiltaksplan. Vi har ein nasjonal pollenstrategi, seier klima- og miljøministeren. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
– Vi har ikkje nokon tiltaksplan. Vi har ein nasjonal pollenstrategi, seier klima- og miljøministeren. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Neste artikkel

Har skutt 20 prosent færre villsvin