Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet åpner for lisensfelling av to bjørner

En bjørnebestand som ligger langt under det norske bestandsmålet, gjør at Miljødirektoratet begrenser årets lisensfellingskvote til to bjørner. 

Færre: Kvoten er betydelig lavere enn i 2016, noe Miljødirektoratet begrunner med at bjørnebestanden i Norge er under både nasjonale og regionale bestandsmål. Foto: NTB scanpix
Færre: Kvoten er betydelig lavere enn i 2016, noe Miljødirektoratet begrunner med at bjørnebestanden i Norge er under både nasjonale og regionale bestandsmål. Foto: NTB scanpix

Det betyr at det totalt åpnes for å felle inntil fire bjørner på lisens i 2017, hvis man legger til en kvote på to bjørner satt av rovviltnemnda i Oppland, der det ikke er mål om bestand av brunbjørn.

Miljødirektoratet har avgrenset fellingsområdene til Region 5 og 6, som henholdsvis gjelder deler av fylkene Hedmark og Nord-Trøndelag. Lisensfellingsperioden starter mandag 21. august.

LES OGSÅ STATUS FRÅ JULI: Kongeørn har gjort mest skade på beitedyr i år

Per dags dato foreligger det tre aktive vedtak på skadefelling av bjørn i Norge; ett i Grong/Høylandet og ett i Snåsa i Nord-Trøndelag og ett på Hedmarksvidda i Hedmark. Så langt i sommer er tre bjørner felt etter at fylkesmennene har vedtatt skadefelling. I hele fjor ble det felt åtte bjørner i Norge, kvoten var ni.

LES OGSÅ:Bondelaget klagar på ulvekvote

Annonse

Kvoten er dermed betydelig lavere enn i 2016, noe Miljødirektoratet begrunner med at bjørnebestanden i Norge er under både nasjonale og regionale bestandsmål, samt at det har vært færre påviste skader fra bjørn.

– Vi har ikke klart å stoppe den negative utviklingen i bjørnebestanden. Derfor ser vi oss nødt til å begrense kvotene og avgrense fellingen til områder hvor bjørn har gjort skade den siste tiden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

©NTB

Neste artikkel

En bølge av lokalt norsk øl til Berlin