Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet anbefaler kunstig lys og elektronisk overvåket bås i jervejakta

Miljødirektoratet har ikke funnet noen grunn til å la ikke la lisensjegere kunne ta i bruk nye virkemidler i jakta.

Lisensjakta for jerv har de siste årene ikke gitt det resultatet myndighetene ønsker. Miljødirektoratet anbefaler at nye metoder bør tas i bruk. Foto: John Lambela
Lisensjakta for jerv har de siste årene ikke gitt det resultatet myndighetene ønsker. Miljødirektoratet anbefaler at nye metoder bør tas i bruk. Foto: John Lambela

Miljødirektoratet anbefaler å åpne for kunstig lys ved åtejakt og elektronisk overvåking av fangstbås for jerv som en permanent ordning, heter det i en pressemelding fredag.

Virkemidlene har vært prøvd ut i lisensfellingen siden 2015 gjennom at en rekke prosjekter har deltatt i en forsøksordning. Forsøksordningen ble opprinnelig avsluttet i februar, men ble likevel forlenget inn i årets jervejakt etter sterkt ønske fra flere hold.

– Vi finner ingen dyrevelferdsmessige eller andre negative sider ved å ta i bruk disse virkemidlene. Vi kan ikke påvise økt felling, men erfaringene fra jegerne tyder på at virkemidlene over tid kan vise seg å bidra til økt måloppnåelse i lisensfellingen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

10 prosjekter har deltatt i prøveordningen. Miljødirektoratet skriver at det ikke er mulig å fastslå at kunstig lys og elektronisk overvåkning har gitt en entydig effekt når det gjelder hvor vellykket lisensjakta på jerv har vært.

– Erfaringene som er gjort i de ulike prosjektene viser likevel til at virkemidlene kan bidra til en mer effektiv felling av jerv, i form av økt sjanse for felling og økt antall jakttimer, samt et potensiale for økt jaktinteresse, sier Hambro.

Lisensjakt på jerv er et virkemiddel som brukes for å unngå at jerv tar husdyr og tamrein – og for å sørge for at jerven i størst mulig grad ikke finnes i beiteprioriterte områder. Det er Stortinget som har bestemt at lisensfelling skal være den viktigste metoden for å regulere jervebestanden.

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er på 39 årlige ynglinger.

Jerven anses som en vanskelig art å jakte, og gjennom flere å har ikke lisensjakta vært effektiv til for å holde jervebestanden på bestandsmålet. Derfor har myndighetene blant annet iverksatt en rekke hiuttak, som går ut på at personell fra Statens naturoppsyn graver ut jervetispa og hennes unger fra hiet og skyter dem. Hiuttak er både omstridt og ressurskrevende.

Neste artikkel

Nedgangen i antall rovviltskader fortsetter