Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Midlertidig stans i felling av ulv på Østlandet

En genetisk viktig hannulv er på vandring på Østlandet, og fellingstillatelsene i deler av Viken og Innlandet er derfor midlertidig stanset.

Ulven antas å være en innvandrer fra Finland eller Russland, og blir betegnet som genetisk viktig fordi den tilfører nye gener til den innavlspregede skandinaviske ulvestammen. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB scanpix
Ulven antas å være en innvandrer fra Finland eller Russland, og blir betegnet som genetisk viktig fordi den tilfører nye gener til den innavlspregede skandinaviske ulvestammen. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB scanpix

Områdene som er unntatt lisensfelling, er øst for E6 i Viken og i kommunene Sør-Odal og Kongsvinger i Innlandet, henholdsvis rovviltregionene 4 og 5.

Det er Klima- og miljødepartementet som har gitt statsforvalterne i de to fylkene myndighet til å midlertidig stanse lisensfellingene.

Annonse

– Vi vurderer situasjonen fortløpende og vil åpne for lisensfelling igjen så snart det er mulig å gjøre det, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken på sine nettsider.

Den aktuelle hannulven ble flyttet til Østfold fra Innlandet i januar og er viktig for den norske ulvebestanden, som er preget av innavl.

Neste artikkel

Slutterklæring vedtatt på FNs klimatoppmøte i Egypt