Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

MDGs Oslo-topp: Jeg elsker bomringen!

– Vi har mange kriser, men ikke en bompengekrise, sier MDGs Lan Marie Berg. Hun varsler nye og radikale klimagrep i Oslo hvis partiet får fornyet tillit i høst.

Lan Marie Nguyen Berg talte til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte på Fornebu lørdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Kjære landsmøte. Jeg elsker bomringen! sa Berg.

– Det gjør jeg ikke fordi jeg elsker å betale avgifter, men fordi bomringen er rettferdig og fordi den virker, sa hun.

Den mammapermitterte Oslo-byråden for miljø og samferdsel fikk trampeklapp da hun talte til MDGs årsmøte på Fornebu lørdag.

Berg slo fast at bomringen hjelper tusenvis av mennesker som har astma og de som ikke har råd til bil og er avhengig av kollektivtilbud, og at den gjør hverdagen tryggere for syklister og barn på vei til skolen.

– Den bidrar til at lufta er bedre enn på mange år. Til at klimagassutslippene går ned. Til mindre biltrafikk. Og bomringen sikrer penger vi trenger til å bygge ut T-banen, trikken og sykkelveier, sa Berg.

I rette med Frp

MDG sitter i byråd sammen med Arbeiderpartiet og SV i Oslo og har flertall gjennom en avtale med Rødt. Hovedstaden er blitt et utstillingsvindu for partiets miljø- og klimapolitikk, og Berg har blitt partiets kanskje mest kjente ansikt utad.

I sin tale lørdag viste hun til at det er stor oppslutning om bomringen i Oslo og avfeide alt Fremskrittspartiets snakk om bompengekrise.

– Tenk det – at det går an at et parti kan ha samferdselsministeren og finansministeren i seks år, og så kommer det plutselig en bompengekrise seilende helt ut av det blå! Vi har en klimakrise. Vi har en naturmangfoldkrise, konstaterte hun.

– Vi har mange kriser, men vi har ikke en bompengekrise.

Berg viser til at engasjementet rundt klimastreiken er mye større enn rundt bompengene.

– Når 20.000 ungdommer møter opp foran Stortinget, sier det noe om hva Oslos befolkning vil.

Annonse

Lover færre biler

Berg viste også til at det for første gang på mange år er færre biler som kjører inn til byen, at flere reiser kollektivt med bil i hverdagen, og at sykkelandelen øker. Dette er en utvikling som kommer til å fortsette hvis MDG får fornyet tillit av velgerne i høstens valg, lover byråden.

– Vi gikk til valg på et radikalt miljøprogram, som vi har gjennomført. Vi har gjort det vi sa vi skulle, og vi vokser på meningsmålingene, sier hun til NTB.

For tiden har MDG støtte fra omkring 10 prosent av Oslos velgere.

– Vi skal prioritere byliv, grøntområder og mennesker foran biltrafikk. Det betyr å få flere gågater, 100 kilometer med nye sykkelveier, nye grøntområder og færre parkeringsplasser.

Berg har imidlertid ikke noe konkret tall på hvor mange parkeringsplasser som vil bli borte fram mot 2023.

– At parkeringsplasser vil forsvinne, er en naturlig konsekvens av politikken, akkurat som vi vil ha færre biler i byen. Dette er en politikk de fleste i byen støtter.

Nullutslipp innen 2030

Arild Hermstad er fungerende byråd i Oslo for samferdsel og miljø i Bergs fravær.

Han viste i sin tale til landsmøtet fredag til en rekke resultater av klimapolitikken som er ført i hovedstaden siden 2015, da MDG fikk sitt store gjennombrudd.

På to år har Oslo kuttet CO2-utslippene med 16 prosent. Samtidig gjennomfører Oslo den største kollektivutbyggingen siden andre verdenskrig, og aldri før har flere reist kollektivt i byen. Samtidig er sykkelveiutbyggingen tidoblet sammenlignet med forrige byrådsperiode.

Målet er at Oslo skal bli verdens første nullutslippsby innen 2030.

Neste artikkel

MDG: – Det er et svik mot de unge. Det er et svik mot klimaet