Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet: Gi beskjed om du finner døde fugler

Høsttrekket av fugler er i gang, og med det kommer smitterisikoen for fugleinfluensa. – Vi er avhengig av tips fra publikum, sier Mattilsynet.

Fugleinfluensa er først og fremst en risiko for fugler og ikke mennesker, risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav, opplyser Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Fugleinfluensa er først og fremst en risiko for fugler og ikke mennesker, risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav, opplyser Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Smitterisikoen for fugleinfluensa i Norge regnes som lav til moderat, men det er allikevel viktig å ha øynene med seg, skriver Mattilsynet i en pressemelding torsdag morgen.

– I løpet av høsten er det funnet fugleinfluensa flere steder i Europa, også i våre naboland Danmark og Sverige. Vanligvis går Norge klar av høsttrekket, men vi kan ikke garantere at smitten ikke kommer til Norge. Derfor ber vi om at folk varsler oss om de finner døde fugler, sier seniorrådgiver Bente Fjermestad-Eie i Mattilsynet.

Smitte i Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia

For rundt to uker siden ble det første tilfellet av den alvorlige fugleinfluensaen påvist hos en vandrefalk i Danmark, hvor smitten senere har spredt seg til en hønseflokk i Randers. Det er også rapportert om tilfeller Tyskland, Nederland og Storbritannia.

– Vi er avhengig av tips fra publikum for at vi tidlig skal kunne fange opp tilfeller av fugleinfluensa i Norge. Dersom du finner døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn), oppfordrer vi deg til å kontakte det oss på telefon 22 40 00 00, opplyser Mattilsynet.

Mattilsynet sa nylig til Nationen at de følger situasjonen i naboland og resten av Europa tett, og at de har løpende kontakt med Veterinærinstituttet.

Annonse

Veterinærinstituttet vurderer foreløpig sannsynligheten for at sykdommen skal smitte over landets grenser som lav til moderat.

– Årets variant av fugleinfluensa domineres av typen H5N8. Denne virustypen utgjør normalt ikke noen fare for mennesker. Konsekvensene for fjørfe vil derimot være svært alvorlig dersom de blir smittet, sier Fjermestad-Eie.

Vær forsiktig med hønene i hagen

Spesielt personer med høner i hagen bør være oppmerksom.

– Dersom du har høner i hagen kan du selv gjøre forebyggende tiltak for å hindre smitte til dyra dine. Å hindre direkte og indirekte kontakt mellom viltlevende fugler og dine egne fugler er et godt smitteverntiltak mot smittsomme sykdommer hos fjørfe, forteller Fjermestad-Eie.

Dette kan du for eksempel gjøre ved å holde hønene under tak og ha jevnlig renhold der hønene oppholder seg. Videre er det lurt å hindre at ville fugler kan komme til matfatet til hønene dine.

"Mattilsynet anbefaler at du har egne sko og overtrekksklær som du bare bruker når du steller hønene dine. Husk også god håndvask og eventuelt desinfeksjon både før og etter at du har vært i kontakt med hønene, avslutter hun. Disse anbefalingene vil også beskytte mot eventuell smitte fra hønene dine til deg, som for eksempel smitte med salmonella," skriver de i pressemeldingen.

Neste artikkel

Fugleinfluensa påvist hos ville fugler i Sverige