Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet doblet antallet politianmeldelser av dyreeiere

Så langt i år har 29 dyrehold i Norge blitt anmeldt av Mattilsynet. Dette er like mange som i 2018, og dobbelt så mange som i 2017.

Politiet får flere anmeldelser fra Mattilsynet enn tidligere. Illustrasjonsfoto: Siri Juell Rasmussen
Politiet får flere anmeldelser fra Mattilsynet enn tidligere. Illustrasjonsfoto: Siri Juell Rasmussen

Så langt i år er 31 dyrehold gitt aktivitetsforbud, mens det er fattet hastevedtak mot 340.

Det viser Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de åtte første månedene i 2019. Så langt i år har tilsynet gjennomført drøye 4900 tilsyn. I 36 prosent av tilfellene ble det funnet brudd.

– Det finnes langt flere kjæledyreiere enn bønder, og omtrent halvparten av politianmeldelsene våre gjaldt saker med kjæledyr. Vi meldte 14 dyreholdere med kjæledyr til politiet og avviklet 14 slike dyrehold i denne perioden, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet i en pressemelding.

Ved alvorlige lovbrudd kan Mattilsynet ta dyr i midlertidig forvaring, ilegge tvangsmulkt, avvikle dyrehold og nekte den ansvarlige å drive aktiviteter som har med dyr å gjøre, står det i rapporten fra Mattilsynet.

I de 19 sakene hvor det ble funnet alvorlig vanskjøtsel av dyr, var det ett fjærfehold, to hestehold, sju sauehold, ett geitehold, åtte storfehold, fire svinehold og 10 kjæledyr.

Rapporten er bassert på inspektørers registreringer under tilsyn.

Flest bekymringsmeldinger om kjæledyr

Mattilsynet får mange bekymringsmeldinger, men de fleste handler om kjæledyr. Mattilsynet gjennomførte 1896 tilsyn med dyrevelferden i dyrehold med kjæledyr i løpet av de første 8 månedene i år, mens det ble ført tilsyn i 3484 dyrehold med matproduserende dyr.

– Mattilsynet finner alvorlige forhold også i dyrehold med storfe, sau og svin. Vi fant dyr som ble utsatt for alvorlig vanskjøtsel i åtte storfehold, sju sauehold og fire svinehold, sier Knævelsrud.

Slik fordeler statistikken seg for hvert dyrehold:

•Storfe:

Annonse

91 storfehold hadde så dårlige forhold at det ble fattet hastevedtak. Tre ble anmeldt av politiet, 13 fikk 13 fikk overtredelsesgebyr og 22 fikk tvangsmulkt. 10 dyrehold med storfe ble avviklet.

•Sau:

Det ble fattet hastevedtak i 83 sauehold, tre saueholdere ble anmeldt til politiet, åtte fikk overtredelsesgebyr og ni fikk tvangsmulkt. Fem dyrehold med sau ble avviklet.

•Svin:

I svinehold ble det fattet 38 hastevedtak, fem svineholdere ble anmeldt til politiet, fire ble ilagt overtredelsesgebyr og to fikk tvangsmulkt. Tre svinehold ble avviklet.

Mattilsynet gjennomførte flest uvarslede tilsyn hos kjæledyreiere (87,1 prosent var uvarslet) og i tamreinhold (87 prosent). Også hos hest (61,3 prosent) kanin (62,5 prosent) og storfe (51,9 prosent) var tilsynene uvarslet.

I tilsyn hos rev var kun 10 prosent uvarslet, mens 24,8 prosent var uvarslet hos fjærfehold.

Får oftere tilsyn

– De dyreholdene vi mener har størst risiko for brudd på regelverket, får tilsyn oftere enn andre. Funnene viser derfor ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det. Tallene i rapporten omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyrene lider, sier Knævelsrud.

Samtidig som antallet anmeldelser er doblet, går antallet bekymringsmeldinger fra publikum ned.

Mattilsynet fikk 8446 bekymringsmeldinger fra publikum i løpet av årets åtte første måneder, som er noen færre sammenlignet med samme periode i 2018.

– Mattilsynet er avhengig av at publikum melder fra om dyr som lider. Bruk varslingsknappen på mattilsynet.no. Det er viktig å legge inn god informasjon om hvor dyrene er og hva som er galt i dyreholdet, sier Torunn Knævelsrud. – Det er viktig at meldingen gir oss et godt grunnlag for å vurdere om tilsyn er nødvendig, og hvor mye det haster.

Neste artikkel

Forlot Mattilsynet etter tillitskrise: Harald Gjein skal styre de som forsker for Mattilsynet