Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet åpner for bruk av saltstein i Nordfjella

Forslaget som Mattilsynet har sendt ut innebærer at det skal kunne gis salt via saltinnretninger som ikke gir avrenning og som ikke skaper varige samlingsplasser.

Mattilsynet har sendt et forslag til Landbruks- og matdepartementet om hvordan salting kan foregå under årets beitesesong i Nordfjella. Foto: Jon Haaland.
Mattilsynet har sendt et forslag til Landbruks- og matdepartementet om hvordan salting kan foregå under årets beitesesong i Nordfjella. Foto: Jon Haaland.

Rett før beitesesongen i fjor ble det satt inn forbud mot slikkesteiner til beitende sauer i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesjuke. Det er disse reglene som nå er foreslått endra.

Mattilsynet skriver på sine nettsider at ordninga som ble innført i fjor ikke fungerte godt, og at det er grunnen til at de vil endre praksis.

Foreslåtte regelendringer åpner for at salt kan gis via saltinnretninger, men under forutsetning av at saltinnretningen ikke gir avrenning av salt, og at det ikke dannes varige samlingsplasser. Salteinnretningen må flyttes flere ganger i løpet av den normale beiteperioden avhengig av underlaget, skriver tilsynet på sine nettsider.

Annonse

Unngå søl

Mattilsynet skriver videre på sine nettsider at saltutstyret som brukes skal være slik at det ikke legger ut til grunnen, enten direkte eller via avrenning. Det vil ikke være spesifikke modeller for salting Mattilsynet vil godkjenne. Det blir opp til den som bruker salteinnretningen å passe på at dette kravet oppfylles gjennom hele beiteperioden.

Videre står det at utenom beiteperioden skal saltet ikke være tilgjengelig for hjortedyr. Mattilsynets foreslåtte regelendringer om saltbruk i Nordfjella er nå sendt til Landbruks- og matdepartementet for klarering, før det eventuelt sendes på høring, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Neste artikkel

Nye anbefalinger om skrantesjuke: – Vi står nå ved et veiskille