Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mater du fuglene ute? Da må du være ekstra forsiktig med dette nå

Selv om det er oppdaget fugleinfluensa i Norge, er det helt i orden å mate fuglene. Men det er ting du likevel må passe ekstra på.

Mater du fuglene regelmessig, bør du fortsette med det på tross av fugleinfluensaen. Foto: Paul Kleiven / Scanpix
Mater du fuglene regelmessig, bør du fortsette med det på tross av fugleinfluensaen. Foto: Paul Kleiven / Scanpix

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa denne høsten. Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Men sykdommen sprer seg svært lett til nye fugler, via avføring og dråpesmitte fra øvre luftveier som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fjørfe som går ute er mest utsatt for smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes inne kan smittes ved at viruset passivt følger med mennesker, fôr eller utstyr.

Vask hendene

Er du glad i å mate fuglene, enten på fuglebrett, via mat som er hengt opp eller i nek, er dette noe du bør fortsette med, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

– Hvis du mater småfugler regelmessig ute bør du fortsette med det. Unngå direkte kontakt med fuglene og avføring fra fuglene. Vask hendene godt med såpe og vann etter kontakt med fuglebrett eller lignende, eventuelt kan du benytte hansker, sier han.

Har du vært i nærkontakt med en død fugl eller behandlet en syk fugl, og deretter får influensalignende symptomer, bør du kontakte lege, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

«Hvis du skulle få influensalignende-symptomer eller øyekatarr i løpet av en to ukers tid etter kontakt med den syke fuglen, kan det være aktuelt å kontakte lege. Du bør da opplyse om at du har pleiet en syk fugl eller berørt en død fugl», skriver de.

Rapporter om døde fugler

Annonse

Sykdommen kan smitte de fleste typer fugler, men noen får mer akutt sykdom enn andre. Oppdager du døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler (spesielt ørn og musvåk) og åtseletere (kråke og ravn) på eiendommen din, må kontakte Mattilsynet. Det samme gjelder hvis du finner flere enn fem døde fugler av andre arter i ett område.

– Mattilsynet vil vurdere om det skal tas prøve av fuglen. Dersom det ikke skal tas prøve eller fuglen er av en annen art, bør den fjernes fra eiendommen av en voksen person. Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Etter å ha tatt på død fugl kaster du hansker i avfall og vasker hendene godt med såpe og vann, sier Tronerud.

Oppdager du døde ender bør du være oppmerksom og melde fra til Mattilsynet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Oppdager du døde ender bør du være oppmerksom og melde fra til Mattilsynet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

At du kan få besøk av smittet fugl i hagen er det en sjanse for.

– Når smitte er til stede i en populasjon med ville fugler så må vi dessverre ta høyde for at vi kan få besøk av dem i hagen. På Mattilsynets nettsider gir vi råd om hvordan du kan forholde deg til dette.

Er du redd for at kjæledyrene dine som katt og hund kan bli smittet, er det liten sjanse for det.

«Det er svært lite sannsynlig at katter eller andre kjæledyr skal smittes, bli syke eller bidra til spredning av dette viruset. Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler», skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Portforbud

I år er første gang denne typen fugleinfluensa er oppdaget hos fugl i Norge, men sykdommen har gitt omfattende utbrudd i Europa tidligere.

For å forhindre smitte hos tamfugl, har Mattilsynet innført "portforbud" for fugler i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet.

Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak.

Neste artikkel

Mattilsynet-sjefens lønn har økt med 10 prosent