Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lekkasjer fra statsbudsjettet for 2023

Torsdag legger regjeringen fram forslag til nytt statsbudsjett. Her er noen av lekkasjene.

Regjeringen, ved blant andre kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) under åpningen av det 167. Storting mandag. Foto: Heiko Junge/NTB
Regjeringen, ved blant andre kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) under åpningen av det 167. Storting mandag. Foto: Heiko Junge/NTB

• Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt for havbruksnæringen og øke grunnrentebeskatningen samt innføre en høyprisavgift for kraftprodusenter. I alt vil dette øke skatteinntektene med 33 milliarder kroner årlig.

• Regjeringen innfører en sekspunktsplan for strømsparing. På listen er blant annet 1,1 milliarder kroner til Enova som skal brukes til strømsparing i norske hjem, skriver NRK.

• Formuesskatten økes, opplyser kilder til Dagbladet. I tillegg kan det bli snakk om å øke satsen for formuesskatt. I fjor ble satsen økt med 1,35 prosent for dem med formuer over 20 millioner kroner etter forhandlinger med SV om statsbudsjettet.

• Ifølge Dagbladet vil det komme endringer i inntektsskatten. Regjeringen har vært tydelig på at skatten skal ned for personer med «vanlige inntekter» på inntil 750.000 kroner, men de som tjener mer, kan få økt skatt.

• Flere veiprosjekter kan bli skjøvet på, blant dem E134 Oslofjordforbindelsen, E134 Røldal-Seljestad i Vestland, E6 Megården-Mørsvikbotn i Nordland og E16 Hylland-Slæen i Vestland. Påbegynte prosjekter vil ikke bli utsatt eller kuttet, deriblant den omstridte utbyggingen av E18 vestover (Vestkorridoren).

Annonse

• Ifølge NRK legger regjeringen opp til at utenlandsstudenter heretter må betale for utdanningen i Norge. Ifølge tidligere anslag koster utenlandsstudentene om lag 3,5 milliarder kroner i året.

• Folkehelseinstituttet (FHI) kan vente seg et kraftig kutt, ifølge Aftenposten. Det kommer på toppen av et solid kutt tidligere i år. Det er anslått at nærmere 250 stillinger kan forsvinne.

• Ifølge Vårt Land vil målet om å gi 1 prosent av nasjonalinntekten i bistand trolig ryke i statsbudsjettet for 2023 på grunn av store olje- og gassinntekter. I 2016 bestemte et flertall på Stortinget at 1 prosent av BNI skal avsettes til bistand i de årlige budsjettene.

• Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har varslet at mange av de konkrete løftene i Hurdalsplattformen på kulturfeltet blir satt på vent. I 2022 gikk cirka 0,9 prosent av statsbudsjettet til kultur. Andelen vil ikke bli høyere i 2023. Støtten til skeive organisasjoner foreslås imidlertid økt med 15 millioner kroner, nær en dobling fra 2022, skriver NRK.

• Regjeringen har lovet å øke fradraget for fagforeningskontingent i budsjettet for 2023, skriver Altinget. I fjorårets budsjett ble maksimalt fradrag for fagforeningskontingent økt med 50 prosent.

• Ifølge VG har regjeringen har satt av 96 millioner kroner ekstra til sportsutstyr og fritidsaktiviteter for barn og unge.

NRK melder at regjeringen vil gi fastleger ekstra tilskudd for eldre og syke pasienter som et ledd i å løse fastlegekrisen.

Neste artikkel

Rekordmange nordmenn satser på vedfyring i krisetider