Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lavere ulvebestand i Skandinavia

Nye tall viser at det er færre ulv i Skandinavia. Det er nedgang i både den norske og den svenske bestanden.

Nye tall fra rovdata viser at den norske og skandinaviske ulvebestanden minsker. Foto: Paul Kleiven/NTB scanpix
Nye tall fra rovdata viser at den norske og skandinaviske ulvebestanden minsker. Foto: Paul Kleiven/NTB scanpix

Tall fra Rovdata og svenske Viltskadecenter viser at det er størst nedgang Sverige, men også i Norge går bestanden ned.

Bestanden for vinteren 2018-2019 er på totalt 380 ulver i Skandinavia.

– Den totale bestanden i Skandinavia faller dermed fortsatt, fra 460 ulver i 2014, 430 ulver i 2015 og 2016, og 410 ulver i 2017, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata i en pressemelding.

Av disse er mellom 84 og 87 regnet som norske. Dette inkluderer halvparten av de 40 ulvene som hører til i grenserevir. Medregnet alle ulvene i grenserevir ble det under overvåkningsperioden fra 1. oktober til 31. mars registrert mellom 103 og 106 ulver innenfor Norges grense. Dette er en nedgang fra fjoråret da mellom 115 og 116 ble registrert.

Annonse

Færre valpekull

Også antallet kull med ulvevalper har gått ned. I 2018 ble det registrert 38 kull med ulvevalper født i Skandinavia. Av disse er fem helnorske og seks registrert på tvers av riksgrensen. Dette er en nedgang sammenlignet med fjoråret.

– Den skandinaviske ulvestammen økte kontinuerlig fram til for fire år siden, men nå ser vi at det har vært en nedadgående trend i bestanden etter dette, forteller Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet, i pressemeldingen.

Rovdata regner ulv i grenserevir som halvt norske. De regner derfor at det var 8 valpekull i Norge i fjor. Selv om dette er en nedgang fra fjoråret da det ble påvist 10,5 kull er det over regjeringens bestandmål på 4 til 6 kull.

Neste artikkel

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn: – Eg ønsker færrast mogleg tap til rovdyr