Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lave strømpriser dro ned prisveksten i 2020

Konsumprisindeksen i Norge steg med 1,3 prosent i 2020. Lave strømpriser dro prisveksten ned, mens matvareprisene ikke har steget like mye på elleve år.

Det kostet langt mindre å lyse opp Oslo i 2020 enn i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Det kostet langt mindre å lyse opp Oslo i 2020 enn i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

En økning på 1,3 prosent er den laveste prisveksten i Norge siden 2012, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hovedårsaken til den lave prisveksten er ikke koronapandemien, men skyldes heller at elektrisitetsprisene har vært svært lave gjennom året.

Samtidig steg matvareprisene med 3,7 prosent fra 2019 til 2020. Det er godt over den gjennomsnittlige prisveksten og den høyeste veksten på elleve år.

Kraftig prisvekst på frukt og grønnsaker

SSB skriver at det kan være flere årsaker til oppgangen i matvareprisene, slik som økte priser fra leverandører, effekter fra jordbruksoppgjøret, samt høyere priser på importerte matvarer. Samtidig er det usikkert hvordan redusert grensehandel og det at vi har gått langt mindre på bar og restaurant i 2020 kan ha spilt inn på prisveksten.

Frukt og grønnsaker hadde spesielt høy prisvekst i 2020, med henholdsvis 8,1 og 5,5 prosent. Mesteparten av frukten som selges i Norge er importert, så den lave kronekursen kan ha bidratt til den store prisveksten.

Annonse

Også importerte grønnsaker kan ha blitt påvirket av den lave kronekursen, men en god del grønnsaker produseres også i Norge.

Strømprisene til værs i desember

I desember økte prisstigningen med 1,4 prosent sammenlignet med desember i 2019. Fra november til desember i fjor steg prisene med 0,4 prosent.

En kraftig økning i strømprisene mot slutten av året bidro til prisveksten i desember, der elektrisitet inkludert nettleie hadde en prisøkning på 17,2 prosent. Prisene på elektrisitet og nettleie var likevel 21,1 prosent lavere i desember 2020 enn i desember 2019.

Høy kjerneinflasjonsvekst

Kjerneinflasjonen, som er prisstigningen justert for avgiftsendringer og uten strøm og drivstoff, og som er den Norges Bank ser etter når de setter renten, var på 3 prosent i 2020. Det er den høyeste kjerneinflasjonsveksten siden 2016.

Fra november til desember i fjor steg kjerneinflasjonen med 0,1 prosent.

Neste artikkel

Rask heving av inntekta kan gi bismak for bønder