Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kulde, regn og norske bær i butikkene

Se vekstrapportene fra hele landet.

Tidleg utvikling i bringebær-tunnelane på Rake i Stryn. Foto: Rune Vereide
Tidleg utvikling i bringebær-tunnelane på Rake i Stryn. Foto: Rune Vereide

Veksttorget er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Troms og Finnmark: Går mot en bra beitesesong for sau og lam

Den siste uka har det vært kaldt og en god del nedbør. Tidligere i juni så det ut som om det kunne bli tidlig slått, men i og med det kalde været går det mot normalt slåttetidspunkt.

Enga ser tett og fin ut på de fleste plasser så det ligger an til å bli et bra gress år. Det ser ut ugraset har hatt gode forhold i vår, det er veldig mye engsoleie, krypsoleie og høymole.

Når det gjelder poteter og grønnsaker så trengs det bedre temperaturer for at det skal bli fart i sakene. Poteten er fortsatt i spiringsfasen. Utmarksbeitene ser frodige ut og det går mot en bra beitesesong for sau og lam.

Arnulf Hole, NLR Nord-Norge

Nordland: Nå trenger vi IKKE mer regn i Nordland!

Graset sto høsteklart og på Yr meldte de om en lang godværsperiode. Virkeligheten viste seg å bli en helt annen. Nå er værmeldinga begredelig!

På Sør-Helgeland har mange fått unna første grashøstinga med godt resultat. Helt i nord begynner timoteien å bli høsteklar. På lett sandjord "lister" noen seg utpå enga for å prøve å høste gress med kvalitet, men for de aller flest begynner det nå å bli altfor vått. Mange har tyngre jord og da blir resultatet kjøreskader og jordpakking.

Det er mye ugrasfull eng: Hundekjeksen dominerer, ofte sammen med høymola. Jordbæra begynner så smått å modnes – det er tidlig! Mye blomster å se, så avlinga kan bli svært bra.

Gulrota vokser godt og potetene hyppes. Vi krysser fingre og tær for sol og varme nå – det trenger vi.

Anne Marit Isachsen, NLR Nord-Norge

Trøndelag: I rute med tidligpoteten

Etter en vår med et drivende og godt grovær i Trøndelag ser det veldig bra ut for de fleste kulturene. 1. slåtten er unnagjort for de fleste og vi fikk til dels gode fortørkingsforhold på det meste. Skitkjøring er godt i gang og også her begynner mange å bli ferdige. Det ser ut til at det blir en fuktig uke som ligger foran oss, men vi får satse på at temperaturen får gjenveksten raskt i gang igjen.

Det tidligste sådde bygget i kornområdene våre har nå skutt eller er i begynnende aksskyting. Åkrene er fremdeles kraftige og fine, og vi får bare krysse fingrene for at vi slipper unna de verste floskurer de kommende ukene. Et forholdsvis varmt og fuktig vær gjør at vi finner mye bladflekksopp i åkrene, både grå øyeflekk, byggbrunflekk og spragleflekk. Skal man unngå for stort avlingstap til disse så må mange ut med åkersprøyta.

Grønnsakskulturane har også hatt gode forhold så langt i år. Høstinga av en god del grønnsaker og tidligpotet er derfor kommet godt i gang. De første trønderjordbæra er også kommet til torgs, så det er veldig mye å glede seg over i Trøndelag i dagene og ukene som kommer.

Magne Hårstad, NLR-Trøndelag SA

Møre og Romsdal: Tidligpotetene i butikkene og jordbærsesongen starta

De fleste er nå ferdige med førsteslåtten og grasavlingene er jevnt over gode. Det ser ut som kulda i mai gjorde at enga buska seg og ble tett og fin. Været under slåtten var litt vekslende men stort sett har graset blitt berga i oppholdsvær og delvis sol. Nå er det full fart med husdyrgjødselspreding og ugrassprøyting der det er nødvendig.

Tidligpotetene er i butikkene nå og jordbærsesongen er starta, men de store mengdene kommer nok på markedet om cirka 14 dager. Første morellene er også modne så nå er det smak av sommer med norske råvarer.

Været derimot smaker det lite sommer av akkurat nå. Kaldt og vått er det og det skal det fortsette med ei uke til ser det ut for. Men, når vi ser at Sentral-Europa koker over med temperaturer på 40 tallet er det ei Guds glede å puste inn klar og kjølig vestlandsluft.

Sverre Heggset, NLR Nordvest

Vestlandet: Norske bær fyller opp butikkhyllene

Annonse

Berre mindre kvantum av jordbær frå tunnel og veksthus har til no kome ut til forbrukar, men denne veka er frilandsbæra på full fart inn i butikkane. Den unike norske jordbærsmaken er framleis ettertrakta, sjølv med importbær i butikkane store delar av året. Det er den lange vekstsesongen med mykje lys her langt mot nord som gjev grunnlaget for denne gode smaksutviklinga.

Bringebærsesongen er og så smått i gang i tidlege tunnelar, men enno er dette berre ein liten forsmak på det som skal kome.

På Vestlandet ser det ut til å gå mot ein god haust for dei fleste fruktslag og tynningsarbeidet i plomme er i år ekstra arbeidskrevjande. Unntak er moreller som får ein avlingsreduksjon, spesielt i seine hagar som blomstra inn i den kaldaste perioden tidleg i mai.

Dei som droppa ugraskampen i eng på vårparten bør no nytte sjansen når gjenveksten er komen godt i gang. Høymole og andre fleirårige ugras er alt for dominerande i enga mange stader, trass tilgang på mange effektive ugrasmidlar. Jamt gode avlingar gjer at ein i år toler litt nedgang på hoslåtten, slik konsekvensen av ugrassprøyting ofte blir. Til fleire år ein ventar med å ta ugraskampen, til større problem lagar ein for seg sjølv, då frøbanken i jorda berre vil auke.

Fjellbeita ser bra ut då det er kome jevnt med nedbør, noko som lovar godt for lammevektene til hausten.

Rune Vereide, NLR Vest

Rogaland og Agder: Snart moglegheit for høymolsprøyting

Bortsett frå slått i dei høgstliggande strøka og noko slått til høy er førstslåtten stort sett i hus. Veldig mykte av husdyrgjødsla òg er ute nå.

Det skiftande vêret vi har hatt, med moderate temperaturar og mange dagar med nedbør har nok gjort at ein har god verknad av husdyrgjødsla. Vonleg også mindre sjansar for forureinig av graset med tanke på sporar.

Det er etter kvart tid for høymolesprøyting i enga. Anbefalinga er å vente i alle fall 2 veker etter slått for å få stor nok rosett.

Litt tørrote i potet. Fullt opptak av tidlegpoteter denne veka. Trass det våte vêret er det overraskande lite sopp i korn.

Bård Oliver Gjellestad, NLR Rogaland

Det sees stadig sverming av kålmøll i kålvekstene. Her er det en som søker ly for regnet. Foto: Hilde Olsen
Det sees stadig sverming av kålmøll i kålvekstene. Her er det en som søker ly for regnet. Foto: Hilde Olsen

Østlandet: Kålmøll svermer konstant

Store nedbørsmengder har ført til utsatt potetsetting og utplanting av flere grønnsakslag, som for eksempel kålvekster og frilandsagurk. Det blir travle tider nå som jorda tørker opp, og det blir gode forhold for radrensing. Kraftig nedbør har redusert angrepet av kålmøll noe, men vi ser stadig sverming. Denne uken har vi også funnet pupper i åkrene, som viser at en ny generasjon er på vei. Vi anbefaler å følge godt med i åkeren og eventuelt sette inn tiltak mot larver i tidlige stadier.

I år har det vært mindre angrep av håret engtege, men for dem som har betydelige angrep kan det lønne seg å pinsere blindskudd.

Tidligpotetene som slapp unna frosten har gitt gode avlinger. Denne uka ble det oppstart på innhøsting av ferskpotet i Østfold, og om kort tid høstes den første gulrota. Nå er det endelig norske grønnsaker og poteter i de fleste butikkene, så det er bare å benytte seg av tilbudet.

Hilde Olsen, NLR Øst

Fjellregionen: Mye nedbør gir utvasking av næring

Slåtten er i full gang, eller går mot avslutning.

Det er betydelig seinere enn i fjor og timoteien er godt utviklet. Både god busking og sein høsting gir gode avlinger. Såpass sein start på høstinga gjør det vanskelig å gjennomføre tre slåtter. Det ustabile været gjør at slåtten drøyer over lengre tid enn vanlig, og gir for mange mindre fortørk enn ønskelig. Det er greit å tenke på at det gir færre fôrenheter i ballene, enn ved god fortørk.

Gule kornåkre fra våren har fått litt påfyll av nitrogen og kommet seg betraktelig. Vendeteigene sliter fortsatt med lite luft i jorda. Det samme har vi på en del gjenlegg, pakka og vassmetta jord gir dårlig rotutvikling. Det våte været har gitt utsatt gjenleggssåing, det er fortsatt noe våronn som gjenstår. Sommergjenlegg med høyere jordtemperatur gir raskere spiring og er en fordel i konkurranse med ugras. Det er fortsatt tid nok til en slått på gjenlegget, men grønnfôr er et alternativ som gir store avlinger.

Potetene kom i jorda noe seinere enn i fjor, de første åkrene spirer i disse dager. Det er normaltilstand.

Mye nedbør gir utvasking av næring og et par kg nitrogen ekstra kan kompensere for dette. Ettervirkning etter fjoråret er betydelige mengder ugras – spesielt høymolsyre, når gjenveksten kommer i gang kan det være et greit tidspunkt for bekjemping.

Rune Granås, NLR Innlandet, Tynset

Neste artikkel

Forskere ber bønder redusere fosforgjødslinga av grønnsaker