Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KS tror vannet i springen blir dyrere

Framover må folk regne med å måtte betale høyere avgifter for vann og kloakk, mener KS – som slår ring om selvkostprinsippet.

Askøy  20190612.Leder for miljørettet helsevern i Askøy kommune Bengt Åage Borge tar prøver av vann fra Kleppe vannverk. Det er vann herfra som har ført til at flere tusen askøyværinger er blitt syke. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Askøy 20190612.Leder for miljørettet helsevern i Askøy kommune Bengt Åage Borge tar prøver av vann fra Kleppe vannverk. Det er vann herfra som har ført til at flere tusen askøyværinger er blitt syke. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Dagens avgiftsnivå er ikke skremmende høyt. Det bør være en viss betalingsvillighet, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, til NTB.

– Det folk får igjen for dette, er rent drikkevann. Så dette er jo ikke penger rett i sluket, påpeker han.

Etter drikkevannsskandalen på Askøy har det blitt kjent at mange kommuner sliter med et stort vedlikeholdsetterslep i vannforsyningen. Blant annet er store deler av ledningsnettet fra Einar Gerhardsens tid.

Ifølge organisasjonen Norsk Vann vil det koste 280 milliarder kroner å ta igjen etterslepet. Det største problemet er at utskiftingen av gamle og dårlige ledninger går altfor tregt. Nødvendige investeringer kan bety en avgiftsøkning på 4 prosent i snitt i året fram til 2040.

Annonse

– Det vil jo merkes på lommeboka, sier Eide.

Selvkostprinsippet betyr at kommunale tjenester som vann og avløp, finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Enkelte politikere, som Ap-leder Jonas Gahr Støre, har tatt til orde for at staten bør inn og bistå kommunene med finansiering, for eksempel i form av rentefrie lån, for å få fortgang i arbeidet med å ta igjen etterslepet. Men det er ikke Eide umiddelbart enig i.

– Dette er innenfor selvkostområdet. De investeringene som må gjøres, må dekkes gjennom avgiftsbetalingene, sier han.

– Selvkostprinsippet har vært et veldig greit prinsipp som det har vært lite politisk uro omkring. En ordning med rentefrie lån kan føre til at vann- og avløpsgebyret blir lavere, men det vil jo også føre til mindre penger på statsbudsjettet til andre gode formål, føyer han til.

Neste artikkel

Stort sprik i tilskot: – Forstår at bønder synest det er urettferdig