Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig økning i motstanden mot vindkraft

På ett år er motstanden mot vindkraft gått fra 25 til 34 prosent. Motstanden er spesielt stor på Vestlandet og i Midt-Norge

Andelen av den norske befolkningen som er negative til vindkraft har økt. Foto: Siri Juell Rasmsusen
Andelen av den norske befolkningen som er negative til vindkraft har økt. Foto: Siri Juell Rasmsusen

Det er analysebyrået Opinion som har gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse om nordmenns holdninger til vindkraft på land, på vegene av Den Norske Turistforening(DNT). Undersøkelsen viser at andelen som er negative har gått fra 25 prosent til 34 prosent på ett år.

Nordmenn er også blitt mer negative til vindkraftverk i områder de ofte går tur i. I fjor var 47 prosent imot dette, i år er antallet på 57 prosent.

– Disse tallene viser er at folk ikke ønsker utbygging av vindindustri i verdifulle naturområder. Vi er mange som venter spent på stortingsmeldingen om vindkraft som er varslet før sommeren. Nå har regjeringen og politikerne på Stortinget en unik mulighet til å lage politikk som tar mer hensyn til natur. Det er det folk vil ha, og det må de levere på, sier styreleder i DNT, Per Hanasand i en pressemelding.

Demonstrasjoner

Motstanden mot vindkraft har blitt tydelig de siste ukene, med demonstrasjoner flere steder i landet. Hans Petter Thue stoppet utbyggerne av vindkraftanlegg på Haramsøya i Ålesund ved å sperre veien.

– Vi trenger å gjøre noe med samfunnet vårt, ja, men vi trenger ikke rasere lokalsamfunnet, sa han nylig til Nationen.

Høyest motstand i undersøkelsen var det i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal, hvor 44 prosent var svært eller ganske negative. Størst endring er det på Vestlandet, hvor andelen negative har gått fra 28 til 41 prosent.

Annonse

Også i Nord-Norge øker motstanden kraftig, fra 20 prosent svært eller ganske negative i 2019 til 37 prosent i 2020.

– Vi ser at motstanden er særlig stor i de områdene som har hatt mye utbygging allerede, her har folk fått erfare de store inngrepene. Naturen blir spist opp av mange mil med anleggsveier og en halv fotballbane i areal til oppstillingsplass per turbin. Når folk ser hvilke konsekvenser utbyggingen faktisk har og hvor mye natur vi mister, vokser motstanden, sier Hanasand.

Mot inngrep i naturen og forstyrrelser av dyrelivet

68 prosent av de spurte var negative til utbygging av vindkraft som fører til betydelige inngrep i naturen, og 74 prosent var negative til utbygging som forstyrrer dyrelivet.

– DNT er ikke imot all vindkraft på land, men vi redder ikke klimaet ved å bygge ned naturen. Vi gjør dobbel skade. Derfor må Norge satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur, sier Hanasand.

65 prosent mener det finnes andre kilder fremfor vindkraft som kan gi fornybar energi.

– Hvert år forsvinner verdifulle naturområder i Norge til veier, vindkraftanlegg, kraftlinjer, hyttefelt eller andre formål. For å redusere Norges klimagassutslipp ønsker vi en større politisk satsing på energieffektivisering og sparing. Den beste kilowattimen er den en ikke bruker.

Klassekampen skriver at motstandsgruppen mot vindkraft, Motvind, har hatt kraftig vekst. På seks måneder har den ferske organisasjonen fått 11.983 medlemmer og samlet inn millioner til kampen mot vindkraft.

Neste artikkel

Etter stansen i utbyggingen: – Vi trenger også vindkraft på land