Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Koronaviruset kan stoppe import av mat

Mat som blir importert til Norge blir kontrollert og sjekket av Mattilsynet. En eventuell smitte blant ansatte i Mattilsynet kan føre til importstopp.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mye av den importerte maten til Norge blir kontrollert av grenseveterinærer fra Mattilsynet ved såkalte grensekontrollstasjoner. Dette er en kompetanse relativt få personer har, og dersom det skulle bli koronasmitte blant Mattilsynets kontrollører, kan matimporten stoppe for blant annet animalske produkter.

Det skriver fagbladet Matindustrien.

– Bemanningen ved grensekontrollstasjonene er ekstra sårbar, vi kan ikke bare flytte veterinærer fra andre steder i Mattilsynet til grensekontrollstasjonene. Grenseveterinærene er få og det krever en viss opplæring for å gjøre den jobben, sier avdelingssjef Anette Haugane i avdeling for grensekontroll og import i Mattilsynets region Stor-Oslo til bladet.

Import fra land som krever grensekontroll kan dermed midlertidig stanses dersom Mattilsynet ikke har tilstrekkelig kapasitet.

– Vi vurderer fortløpende tiltak for å sikre at vi skal opprettholde bemanningen. Som en viktig samfunnsaktør er Mattilsynet opptatt av at vi skal kunne utføre våre oppgaver i hvis mange av de ansatte er smittet og fraværende fra jobb. Ikke minst gjelder dette jobben vår i samfunnskritiske funksjoner som kjøttkontrollen på slakteriene, grensekontrollstasjoner og kontorer som utsteder eksportsertifikater for sjømat, sier hun til Matindustrien.

Mattilsynet forsøker nå å begrense grenseveterinærenes kontakt med omverden for å unngå at de blir smittet eller havner i karantene.

Neste artikkel

Mjølkesalet går ned medan salet av brus aukar kraftig