Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Koronasmitte på dansk minkfarm

Koronaviruset er for første gang påvist hos mink i Danmark. Nå blir hele besetningen avlivet.

Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase
Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase

Hele minkbesetningen på en farm nord på Jylland blir avlivet som følge av smitten, ifølge det danske næringsmiddeltilsynet.

Prøver fra 34 mink er blitt analysert, og de har vist at dyrene har koronaviruset i seg. Analysene ble utført etter at en person tilknyttet minkfarmen hadde fått konstatert covid-19.

"Da det var mistanke om smitte blant minkene i helgen, la vi øyeblikkelig begrensninger på minkfarm i det danske mattilsynet. Dermed kunne ingen dyr, og bare noen få ansatte, komme seg inn og ut av farmen. Vi har jevnlig kontakt med helsemyndighetene om hvordan de ansatte på den berørte minkfarm skal oppføre seg, og om håndteringen av den videre prosessen, sier Nikolas Kühn Hove i en pressemelding.

Kan dø av viruset

Ifølge næringsmiddeltilsynet kan minken få alvorlig pusteproblemer og dø som følge av koronaviruset.

Også andre minkbesetninger i området skal nå testes for viruset.

Fra tidligere vet man at mink er blitt smittet av korona i Nederland, og at minken videre kan ha smittet to personer på minkfarmen.

Annonse

I Norge er det ikke funnet smitte hos mink, men både Veterinærinstituttet og Mattilsynet følger situasjonen nøye.

Kan smitte dyr

Personer med påvist covid-19, i karantene eller med luftveissymptomer rådes til å ikke stelle med mink for å forebygge eventuell smitte fra mennesker til dyr.

– Det er viktig å ikke få dette inn på norske farmer. Nå er det jo relativt lav sykdomsfrekvens i den humane populasjonen, så godt smittevern vil kunne forhindre at norsk mink smittes. Det er jo ofte et fåtall personer som steller mink, så det viktigste er å unngå at folk med smitte, i karantene eller med luftveissymptomer behandler mink, har Hannah Jørgensen, veterinær i Veterinærinstituttet med fagansvar for smådyr og zoonoser (infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker) tidligere sagt til Nationen.

Når det gjelder smitte til andre dyr, er det spesielt et dyr man bør være oppmerksom på.

– I februar visste vi lite, men nå er det gått noen måneder og det er kommet mer info. Det er gjort flere smitteforsøk i Tyskland og Kina, og de har vist at kattedyr og ilder har en viss mottakelighet. Man tror de ikke er så mottakelige som mennesker. Det er kun en håndfull katter som har fått påvist smitte, har Ole-Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i seksjon dyrehelse i Mattilsynet, tidligere fortalt.

Ilder har genetiske likheter med minken.

Neste artikkel

– Reis på hytta i høstferien med god samvittighet