– Kornlager for eitt års forbruk burde vore sjølvsagt

Robert Mood er viss på at både politi, forsvar og helsevesen bør vere tett på folk. Det handlar om oversikt, og at folk skal kjenne seg trygge der dei bur.

Robert Mood

Alder: 58 år

Stilling: Pensjonert generalløytnant

Aktuell: Fekk Fritt Ords Pris 2016 for å ha vist "stort ytringsmot i kritiske debattar om Forsvarets rolle i samfunnet. Snakkar gjerne offentleg om sentralisering av politi, helsevesen og lokaldemokrati og kva det gjer med kjensla folk har av tryggleik.

Men slik er det ikkje, og då fortel Mood kvifor det burde vore slik.

Av erfaring

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

100 dager for 100 kr

VÅRT BESTE TILBUD!

Neste artikkel

Trusselbildet i det digitale rom øker