Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kommunal Rapport: Utvalg foreslår flere fylkesoppgaver

Ekspertutvalget for regionreformen foreslår å flytte oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Kommunalminister Monica Mæland (H) får utvalgets rapport torsdag.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mottar forslag til nye fylkesoppgaver torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ifølge Kommunal Rapport foreslår utvalget en omfattende oppgaveoverføring fra Fylkesmannen, direktorater og andre statlige virksomheter til de nye fylkeskommunene.

• Les også: Nå vil fylkene ribbe fylkesmannen for oppgaver.

Utvalget har «gått nokså drastisk til verks», sier en sentral kilde om arbeidet som er gjort. Etter det ukeavisa erfarer, foreslår utvalget å legge ned fem direktorater eller statlige virksomheter, og å vesentlig slanke tre til fem andre direktorater. Oppgaver og ansvar foreslås flyttet til de politisk styrte fylkeskommunene.

Oppgaveoverføringen tilsvarer om lag 15 milliarder kroner i økonomiske ressurser.

Utvalget skal ha tatt utgangspunkt i oppgaver som fylkeskommunen allerede har, og foreslår nye oppgaver som er nærliggende. Fylkeskommunene har ansvaret for videregående opplæring og fagskoler, og utvalget foreslår flere oppgaver tilknyttet dette.

• Les også: Norges Bondelag advarer mot å gi fylker makt over landbruk

Det foreslås å flytte en rekke politiske skjønnsoppgaver fra Fylkesmannen til fylkeskommunen. Etter alt å dømme inkluderer dette å flytte forvaltningen av skjønnsmidler, som Fylkesmannen i dag fordeler til kommunene etter behov.

Annonse

Forvaltningsoppgaver i Fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling foreslås trolig også overført. Dette er et ønske i fylkene og er blitt foreslått av et mindretall i Stortinget.

• Les også: Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til å gi fylkespolitikere mer landbruksmakt i sin region

Utvalget vil trolig foreslå å styrke virkemidlene i plan- og bygningsloven, slik at regionale planer blir mer forpliktende.

Mæland sa nylig til ukeavisa at hun vil bruke den tiden som er nødvendig for å få til politiske forslag om oppgaveoverføring til regionene. Målet er å fremme et forslag i løpet av året, før sommeren om mulig.

©NTB

• Les også: Full krangel om et sammenslått Troms og Finnmark

Neste artikkel

Grande om angivelig klimabråk med Frp: – Vi måtte alle ta pauser