Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kommisjon vil legge ned tingretter over hele landet

Domstolskommisjonen vil kutte antallet tingretter fra 60 tingretter til 22 og stenge over halvparten av landets rettslokaler.

Vesterålen tingrett i Sortland er blant tingrettene som foreslås nedlagt. Kommisjonen foreslår at den slås sammen med Trondenes- og Ofoten tingrett til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad. Foto: André Lorentsen / NTB scanpix
Vesterålen tingrett i Sortland er blant tingrettene som foreslås nedlagt. Kommisjonen foreslår at den slås sammen med Trondenes- og Ofoten tingrett til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad. Foto: André Lorentsen / NTB scanpix

Tirsdag overleverte kommisjonen, som har vært ledet av Oslo-sorenskriver Yngve Svendsen, sin første delrapport til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Kommisjonen foreslår en kraftig sentralisering av domstolene i samtlige fylker. En rekke små tingretter foreslås slått sammen med andre og i hovedsak samlet i større byer.

Fakta

Nye tingretter

Domstolkommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter ved å gjennomføre disse sammenslåingene.

Øst-Finnmark-, Hammerfest- og Alta- til Ytre Finnmark tingrett. Alta blir nytt hovedrettssted.

Nord-Troms- og Senja- til Troms tingrett med hovedsete i Tromsø.

Trondenes-, Ofoten- og Vesterålen- til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad.

Salten- og Lofoten- til Salten tingrett med Bodø som hovedrettsted. Av geografiske hensyn foreslås det å opprettholde en avdeling i Svolvær.

Rana-, Alstahaug- og Brønnøy- til Helgeland tingrett med hovedrettsted i Mo i Rana.

Sør-Trøndelag-, Fosen-, Inntrøndelag og Namdal- til Trøndelag tingrett med hovedrettssted i Trondheim og en avdeling i Steinkjer.

Nordmøre-, Romsdal-, Sunnmøre- og Søre Sunnmøre- til Møre og Romsdal tingrett. Ålesund blir hovedrettssted, med en avdeling i Kristiansund.

Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett slås sammen til Hordaland tingrett med lokaler i Bergen.

Haugaland-, Sunnhordland- og deler av Hardanger tingrett bør slås sammen til å bli Haugaland og Sunnhordland tingrett med hovedrettsted i Haugesund.

Stavanger-, Jæren- og Dalane- til Rogaland tingrett, med lokaler i Stavanger.

Lister-, Kristiansand- og Aust-Agder- til Agder tingrett i Kristiansand med en avdeling i Arendal.

Vest-Telemark-, Aust-Telemark og Nedre Telemark- til Telemark tingrett i Skien.

Drammen-, Kongsberg og Eiker-, Hallingdal- og Valdres- til Buskerud tingrett med Drammen som hovedrettssted. En avdeling bør opprettholdes i Nesbyen grunnet store reiseavstander.

Nord-Gudbrandsdal-, Sør-Gudbrandsdal-, Nord-Østerdal-, Sør-Østerdal-, Gjøvik- og Hedmarken- samles som Innlandet tingrett. Hamar som hovedrettssted og en avdeling på Tynset.

Nedre Romerike-, Øvre Romerike- og Glåmdal- til Romerike tingrett med lokaler i Lillestrøm.

Follo- og Heggen og Frøland- til Follo tingrett som legges til Ski.

Moss-, Sarpsborg-, Halden- og Fredrikstad- til Østfold tingrett. Spørsmålet om et felles tinghus skal behandles på et senere tidspunkt.

Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett foreslås å bli til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med plassering i Sandvika.

Kommisjonen foreslår at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen.

– I dag er det 100 domstoler i første og andre instans. Det er seks lagmannsretter, 60 tingretter og 34 jordskifteretter. Et så høyt antall selvstendige domstoler, som i svært begrenset grad trekker på hverandres kompetanse, kvalitet og ledelse, utgjør et svakt fundament for å møte framtiden, sa Svendsen.

– Bærebjelke

Kommisjonen anser det som viktig at uavhengig domstoler fortsatt er bærebjelken i rettsstaten.

– Men da må kvaliteten være høy, og strukturen må legge til rette for det, sier Svendsen.

I noen av tingrettene som foreslås nedlagt, ønsker kommisjonen å opprettholde en avdeling i et annet område av geografiske hensyn. Forslaget går ut på at antall rettssteder reduseres til 27.

Annonse

I enkelte tilfeller åpner kommisjonen for at tingretten også kan disponere lokaler andre steder.

Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen (th), overleverer rapporten til justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen (th), overleverer rapporten til justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Grundig arbeid

Kommisjonen foreslår at antall jordskifteretter reduseres fra 34 til 13, samlokalisert med tingrettene på 20 rettssteder.

– Jeg vil takke Domstolkommisjonen for den første delrapporten. Dette er et grundig arbeid, som jeg nå skal sette meg skikkelig inn, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Et flertall på 14 medlemmer av Domstolkommisjonen står bak de nevnte hovedforslagene, mens et mindretall på to ønsker å gå lengre og samle både tingrettene og jordskifterettene i seks regionale domstoler.

Domstolkommisjonen anbefaler å opprettholde dagens seks lagmannsretter og lokalisering av disse, samtidig som rettskretsen til Borgarting gjøres noe mindre.

Neste artikkel

Hunder hentet tre ganger av politiet, for så å bli levert tilbake av Mattilsynet