Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimaendringer truer elgbestanden i sør

Svensk forskning viser at varmere og tørrere klima gir færre og tynnere elger.

Elgen sliter med å skaffe seg mat og bruker mer energi på å regulere kroppstemperaturen når det blir for varmt. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Elgen sliter med å skaffe seg mat og bruker mer energi på å regulere kroppstemperaturen når det blir for varmt. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Det er Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som har sett på hvordan klimaendringene påvirker elgbestanden. Ifølge forskerne gir et varmere og tørrere klima færre elgkalver og tynnere elger.

Til slutt fører dette til at elgen forsvinner helt, noe som allerede har skjedd sør i Nord-Amerika, og som også er i ferd med å skje i Sør-Sverige.

Bruker energi på å regulere temperaturen

Grunnen til at det blir tynnere og færre elger er at elgen tåler varmen dårlig. Så fort det er varmere enn 15 grader bruker elgen mer energi for å regulere kroppstemperaturen. Den forsøker også å søke til skygge, men får dermed ikke muligheten til å skaffe seg mat.

Samtidig blir det også mindre mat for elgen når det er tørt og varmt.

– Elgens reproduksjon virker å ha gått ned med 20–25 prosent i løpet av de siste 20 årene, sier Fredrik Widemo, hjorteviltforsker ved SLUs institutt for vilt, fisk og miljø i en pressemelding.

Annonse

Spesielt under tørkesommeren i 2018 så forskerne endringer på elgen. Da var vekten på kalvene unormalt lave.

Flere elg i nord

Samtidig som elg i sør blir færre og tynnere, blir forholdene bedre for elgen i nord, viser forskningen. Grunnen er at tilgangen på mat blir bedre når tregrensen endrer seg. I Sverige blir det færre elg i sør, men flere i nord.

– Selv om det kan finnes flere årsaker til at den nedadgående reproduksjonen, så taler alt for at klimaforandringene har betydning, sier Widemo.

Han sier endringene vil skje over tid, og at det i starten vil være enkeltår hvor det er færre nyfødte kalver.

Også i nord blir det utfordringer, med mer ekstremvær i form av mer snø. Dette gir utfordringer for elgen til å bevege seg, noe man nylig har sett i Finnmark:

Neste artikkel

Så mange hjortevilt ble drept i trafikken hver dag