Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klart for rettssak om skjebnen til ulv som ingen vet om forsatt finnes

Torsdag begynner rettssak om av lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen.

Katrin Vels, Siri Martinsen og Mads Andenæs var blant dem som stilte for NOAH under rettssaken torsdag. Foto: Svein Egil Hatlevik

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har gått til søksmål mot staten for det som er den første lisensjakta på ulv innenfor ulvesonen siden sonen ble opprettet i 2004. Oslo byfogdembede begynte behandlingen av et krav om at jakta må stanses umiddelbart torsdag klokka ni.

Jakta på det som formodentlig var tre ulver i Slettås-reviret i Trysil begynte første nyttårsdag, og før klokka 11 samme dag var to ulver skutt.

NOAH hadde 28. desember krevd en midlertidig forføyning, altså at jakta skulle stoppes før vedtaket om jakt hadde blitt prøvet i retten. Jaktvedtaket fra Klima- og miljødepartementet ble fattet 17. desember.

Annonse

Det er ikke kjent om det finnes noen tredje ulv i Slettås-flokken. Tirsdag ble to av dem, som antas å være lederparet i flokken, skutt. NOAH begrunner sitt fortsatte krav om midlertidig forføying med at det antageligvis er en tredje ulv i reviret. NOAH mener dessuten at vedtaket fra 17. desember ikke er lovlig.

Jakta i Slettås er enn så lenge satt på vent, men fellingslaget i Trysil har opplyst at en eventuell jakt på den tredje ulven kan tas opp igjen, dersom det finnes spor etter en tredje ulv.

I saken mellom NOAH og Klima- og miljødepartementet har også organisasjonen Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) meldt seg på som part i saken. Mange av kommunene i ulvesonen er medlem av USS.

– For USS er det viktig at det fattes en tydelig, rettskraftig dom i spørsmål om uttak av ulv som legitimerer politisk styring av rovviltpolitikken. Det er uheldig og konfliktskjerpende med tilbakevendende, årlige runder i rettsapparatet omkring lovligheten av politiske vedtak, sier leder av USS, Hanne Alstrup Velure i en pressemelding.

Neste artikkel

Ulv skoten medan den jaga sau