Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Kunne fått store konsekvenser for Norges matforsyning

Mattilsynets veterinærer klarte å slå ned fugleinfluensautbruddet før jul. Nå hylles de av Veterinærforeningen.

– Utbruddet var så alvorlig at det kunne ha rammet norsk matforsyning, sier konstituert president i Veterinærforeningen, Bjørnar W. Jakobsen. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB
– Utbruddet var så alvorlig at det kunne ha rammet norsk matforsyning, sier konstituert president i Veterinærforeningen, Bjørnar W. Jakobsen. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

Siden 11. november har et stort antall veterinærer og andre ansatte i Mattilsynet lagt ned en stor innsats for å slå ned det største utbruddet av fugleinfluensa i Norge på 10 år. Det skriver Veterinærforeningen.

– Utbruddet var så alvorlig at det kunne ha rammet norsk matforsyning. Våre kolleger har jobbet dag og natt, og nå ser det ut til at vi har kontroll, sier Bjørnar W. Jakobsen, konstituert president i Veterinærforeningen.

Fakta

Om utbruddet

Risikosonen for utbruddet (sirkel med 3 km radius fra de berørte besetningene) inneholdt 17 kommersielle besetninger hvorav to ble smittet og én var en såkalt kontaktbesetning. I tillegg lå 13 hobbyfjærfebesetninger innenfor området.

Observasjonssonen (10 km radius) inneholdt 69 kommersielle og 75 hobby-besetninger.

Bekjempelse av et slikt utbrudd er en omfattende operasjon på mange nivåer som handler både om sanering av dyr og produkter på de berørte gårdene, men også om å hindre smitte videre til andre.

Kilde: Den norske veterinærforening

Alvorlig situasjon

Den 11. november i fjor gikk alarmene for fullt hos Mattilsynet. For første gang ble det påvist høypatogen fugleinfluensa i to fjærfebesetninger i Rogaland, etter at en privatpraktiserende veterinær hadde sendt inn døde dyr til obduksjon.

Store besetninger måtte avlives for å få kontroll over utbruddet, forklarer Jakobsen.

– Situasjonen var prekær og alvorlig. Utbruddet var svært omfattende og kom i det mest konsentrerte matproduksjonsområdet i Norge. Det kunne fått store konsekvenser for Norges matforsyning fra fjørfe i tillegg til at det kunne få ringvirkninger til annen matproduksjon grunnet transportrestriksjoner ut og inn av området rundt utbruddet, sier han.

Utbruddet var svært omfattende og kom i det mest konsentrerte matproduksjonsområdet i Norge, forteller Bjørnar W. Jakobsen, konstituert president i Veterinærforeningen. Foto: Frauke Becher
Utbruddet var svært omfattende og kom i det mest konsentrerte matproduksjonsområdet i Norge, forteller Bjørnar W. Jakobsen, konstituert president i Veterinærforeningen. Foto: Frauke Becher

Mange var involvert

Mer enn 30 ansatte i Mattilsynet jobbet heltid for å stanse utbruddet, mens mange andre ansatte jobbet med det på deltid. En rekke ansatte hos Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Rogaland og hos lokale myndigheter som kommuneoverlege og landbruksavdelinger i berørte kommuner var også involvert i arbeidet.

Veterinærforeningen skriver at "Veterinærinstituttets bidrag med fortløpende analyser av prøver har vært svært viktig for raskt å få kontroll på omfanget. Tett og konstruktivt samarbeid mellom Mattilsynet, berørte produsenter og hele husdyrnæringen har vært en avgjørende faktor for å stoppe utbruddet og hindre en katastrofe."

– Mange har gjort en stor innsats for å få kontroll på utbruddet. Det viser at god planlegging og øving på slike utbrudd er viktige for beredskapen mot spredning av smittsomme sykdommer, sier Jakobsen.

Neste artikkel

Ber medlemmene melde fra om syke eller døde fugler