Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen sesonginfluensa i Norge – det er ikke bare godt nytt

Strenge smitteverntiltak har sørget for at det er svært lite sesonginfluensa. Så langt er det ikke registrert smitte i Norge, og det er ikke bare godt nytt.

Karoline Bragstad, seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte i Folkehelseinstituttet forteller at det er sjanse for at vi ikke får noen sesonginfluensa i Norge denne vinteren. Foto: Vidar Ruud / NTB
Karoline Bragstad, seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte i Folkehelseinstituttet forteller at det er sjanse for at vi ikke får noen sesonginfluensa i Norge denne vinteren. Foto: Vidar Ruud / NTB

Til vanlig starter influensasesongen smått i uke 40 og varer til rundt uke 20. Men influensasesongen 2020–2021 har fortsatt ikke startet, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukesrapport.

– At det er lite influensa på denne tiden er høyst unormalt. Vi har hatt sesonger tidligere med generelt liten smitte, men slik det er nå der det ser ut til å være fravær av smitte er eksepsjonelt, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte i Folkehelseinstituttet.

Tabellen viser antallet legebesøk for ifnluensalignende sykdom. Illustrasjon: FHI
Tabellen viser antallet legebesøk for ifnluensalignende sykdom. Illustrasjon: FHI

– Kan man skille sesonginfluensa fra covid-19 på noen annen måte enn via tester?

– Den eneste måten å skille influensa og korona på er ved testing. De fleste symptomene er like for de to sykdommene, men tap av smak og luktesans er ikke noe vi forbinder med influensa, kun korona.

Usikkert om det har vært smitte

Frem til og med uke 53, altså siste uke i 2020 og første uke i 2021, var det gjennomført 39.719 tester. Fire personer har testet positivt, men to av prøvene er ansett som feil, mens de to siste er usikre.

Så mens vi i et vanlig år skulle vært inne i høysesongen for influensa, er det så langt ikke kjent om det har vært et eneste influensatilfelle denne sesongen.

– Høysesong for influensa er i vintermånedene desember til februar, men når influensatoppen oppstår avhenger litt av hvilke influensavirus som er i omløp, vi har flere forskjellig, og om hvor stor utbredelse smitten har hatt allerede i desember i Norge. Som oftest pleier vi å se en influensatopp rundt vinterferietid i februar, forteller Bragstad.

Ingen influensaepidemi

Annonse

Hun sier at dersom det er så lite utbredelse som tallene tyder på, vil det ikke bli noen influensaepidemi denne vinteren.

– De massive smitteverntiltakene vi gjør for koronasmitten har også innvirkning på influensa. Likevel har vi mindre mulighet til å oppdage influensasmitte nå enn foregående sesonger. Færre går til legen med luftveissymptomer da de isteden testes for korona på en teststasjon. De få som går til legen får gjerne en mulig covid-19 diagnose heller enn en influensa-lignende sykdom som primær diagnose.

– Langt de fleste testes derfor kun for SARS-CoV-2. Likevel er det noen få som testes bredere (rundt 3000 prøver analyseres nå for influensa i uken) og heldigvis testes innlagte pasienter med luftveissymptomer for mer enn bare korona, men heller ikke her finner vi influensa denne vinteren.

Og Norge er ikke unikt. For Europa og verden generelt er det unormalt lite påvist influensa. Men dette kan også skyldes utfordringer med overvåkingen på grunn av korona. Så langt er bare noen få hundre tilfeller påvist globalt denne vinteren.

Det er så langt registrert drøyt 835.000 influensavaksinerte i Norge, og 56 prosent er over 65 år.

"Folkehelseinstituttet er nå tomme for influensavaksine, med unntak av den forsterkede vaksinen Fluad, som nå kan bestilles til alle over 65 år", står det i ukesrapporten.

Bekymret for neste sesong

Vanlig sesonginfluensa i Norge pleier i snitt å føre til at det dør rundt 900 personer per sesong. Samtidig har koronaviruset kun ført til i underkant av 500 døde. Dermed kan ting tyde på at dersom tallene holder seg, vil færre dø under koronapandemien enn under en vanlig influensasesong.

– Med tanke på at vi har hatt så lite influensa i år så er det ingen tvil om at antall dødsfall som kan skyldes influensa er vesentlig lavere enn tidligere år, sier seksjonslederen.

Men uteblitt influensasesong er ikke bare positivt. Folkehelseinstituttet ser nå med bekymring på hva som venter neste vinter.

– Hvordan vil en mild sesong forrige vinter og fravær av influensa denne vinteren påvirke neste sesong? Vaksinen for neste vinter skal bestemmes nå allerede i februar, men dessverre finnes det ikke nok virus nå til å gjøre en god nok vurdering av hva som vil kunne være den beste vaksinesammensetningen. At covid-19 vil fortrenge influensa i det lange løp er lite trolig og vi må være forberedt på at neste influensasesong kan bli hard, sier hun.

Neste artikkel

Forskjellen mellom kjøtt og fisk i en pandemi