Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen tilfeller av skrantesyke hos villrein etter tre ukers jakt

Etter tre uker med jakt på villrein er det så langt ikke funnet noen tilfeller av skrantesyke.

Etter funn av skrantesyke hos villrein i 2016, er det per nå ikke noen kjente tilfeller av smitte. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
Etter funn av skrantesyke hos villrein i 2016, er det per nå ikke noen kjente tilfeller av smitte. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

1. august startet jakten på villrein på Hardangervidda og i Nordfjella. Målet er å kunne avklare om det er noen tilfeller av skrantesyke hos villreinen i områdene. Den nasjonale jakta på villrein startet tirsdag.

De første prøvene som er sendt inn har vært oppløftende. Etter at 186 prøver er analysert er det så langt ikke funnet noen tilfeller av sykdommen.

Funn i 2016

Det var i mars 2016 at man fant tilfeller av sykdommen hos villrein i Nordfjella. Dette var første tilfellet av skrantesyke hos hjortevilt i Europa.

Nordfjella villreinområde strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Sykdommen spiser opp hjernen til dyret og fører til vekttap og endret oppførsel. Etter noen uker til måneder dør dyra av sykdommen.

Fakta

Skrantesyke – Chronic Wasting Disease (CWD)

Smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos hjortedyr. Den skyldes prioner og er alltid dødelig.

Ble første gang påvist i Europa hos en rein i Nordfjella i Sogn og Fjordane i mars 2016. I mai og juni 2016 ble sykdommen påvist hos to elger i Selbu. I august 2016 ble sykdommen påvist på en villreinbukk i Nordfjella.

For å forebygge spredning av skrantesyke ble hele villreinflokken i Nordfjella, på rundt 1400 dyr, tatt ut i 2017/18.

I vår er det vedtatt en fellingskvote på 6000 voksne reinsdyrbukker på Hardangervidda, etter krav om nye omfattende skrantesjukeprøver fra Mattilsynet. Antall voksen bukk i bestanden på Hardangervidda er før jakta i 2019 beregnet til rundt 2450 dyr. Vanlig fellingsprosent i området ligger mellom 20 og 30 prosent.

Planer om felling av tusenvis av storbukker på Hardangervidda for å få nye skrantesykeprøver – skaper stor debatt.

Hovedoppgaven til Hardangervidda villreinutval er forvaltning av villreinbestanden. Utvalget består av fire valgte personer fra Hardangervidda Grunneigarsamskipnad og fire personer fra Fjellstyra på Hardangervidda.

KILDER: MATTILSYNET, VETERINÆRINSTITUTTET, UIO OG HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

Vil avklare smittesituasjonen

Hardangervidda villreinområde er Norges største villreinområde med et samlet areal på 8130 kvadratkilometer. Vinterbestanden her er størst i landet, med cirka 10.000 dyr.

Mattilsynet og Miljødirektoratet å finne ut av om det er tilfeller av skrantesyke også i dette området. Området ligger like ved Nordfjella. Det er derfor i år en kvote på totalt 6000 voksne bukker i området.

Under årets jakt blir det regnet med en avskytning på opp mot 2000 dyr, som Mattilsynet antar vil avklare med 90 prosent sikkerhet om Hardangervidda-stammen er smittet med skrantesyke

Alt i alt er det i Norge omtrent 25.000 villrein. Reinen holder til i fjellområder fra Trøndelag og ned mot Sør-Norge.

Tester fortløpende

Det er Miljødirektoratet som står bak testingen av prøvene som sendes inn i løpet av jakten. De forteller at prøvene kommer inn fortløpende, og at tester gjennomføres så fort prøvene kommer inn.

I 2018 tok man ut den siste reinen i smitteområdet i Nordfjella. Til sammen ble det skutt rundt 1400 villrein i området fra senhøsten 2017.

Statens naturoppsyn har jobbet for å hindre at frisk rein kommer seg inn i området hvor smitten ble oppdaget, og har blant annet utstyrt rein i Nordfjella med GPS.

Gjennomførte vinterjakt

I februar, mars og april ble det felt flere villrein i Nordfjella for testing av skrantesyke. Da ble det ikke funnet noen tilfeller av sykdommen.

Vinterfelling er ikke normalt, men var nødvendig, sa seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet.

– Skrantesyke er en dødelig dyresykdom. For å utrydde den i Norge, og unngå at flere hjortedyr smittes, må vi hindre spredning, sa han til NTB i mars.

Vinteruttaket ble igangsatt som et supplerende tiltak til ordinær jakt, blant annet på grunn av at det ble felt betydelig færre dyr enn forventet under den ordinære jakta i 2018. For å friskmelde flokken krever Mattilsynet 99 prosent sikkerhet, men det tar noe lengre tid å oppnå.

Neste artikkel

Varig tap av villreinstammen i Nordfjella?