Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen kjent influensasmitte så langt i sesongen: – Uvanlig lite influensa overalt i verden

Fire uker inn i influensasesongen er det ingenting som tyder på utbrudd av sesonginfluensa i Norge.

Nesten 380.000 nordmenn er så langt vaksinert for sesonginfluensa. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Nesten 380.000 nordmenn er så langt vaksinert for sesonginfluensa. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fra uke 40 starter Folkehelsesinistuttet (FHI) sin overvåking av influensasesongen i Norge. Sesongen pleier å starte rolig, og gå jevnt oppover mot desember, januar, februar og mars, hvor toppene ligger.

Men i motsetning til tidligere år er det så langt denne sesongen ikke vært mulig å påvise noen tilfeller av influensa. I uke 43 fikk 0,1 prosent av dem som gikk til legen diagnosen influensalignende sykdom.

– Det vil alltid kunne forekomme tilfeller som ikke fanges opp i overvåkingen, men det er helt klart mindre enn vanlig. Mange som testes for covid-19 blir testet for influensa også, så vi ville ha sett det dersom forekomsten var som vanlig, sier Olav Hungnes, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, til Nationen.

Importeres fra utlandet

Han forteller det er normalt at influensaviruset dør i løpet av sommeren så langt nord som Norge. Men om høsten importeres det gjennom reiser til utlandet.

– Slik import skjer vanligvis året rundt, men det er først litt ut på høsten at det er grobunn her for spredning av viruset blant folk. Vi tror at influensa ble borte ekstra tidlig i vår på grunn av smitteverntiltakene mot covid-19, sier han, og fortsetter:

– Men fraværet av spirende influensa nå har trolig mer med at det samme har skjedd i resten av verden også. Og så er det færre utenlandsreiser. Det er registrert uvanlig lite influensa overalt i verden. Og vanlige forkjølelsesvirus, som ikke dør ut om sommeren, har vi jo en del av. Så får vi se hvor lenge det varer, noe influensa tror jeg det blir.

Påvist virus – usikre prøver

I uke 42 ble det påvist tre tilfeller av et influensavirus, men disse prøvene er usikre. Det kan derfor være snakk om at det ikke har vært noen tilfeller av influensa så langt.

"For første gang på mange år er det ikke påvist influensavirus gjennom mesteparten av perioden siden mai, og heller ikke i den nye sesongens to første uker. Det knytter seg usikkerhet til 3 influensa B-viruspåvisninger registrert i uke 42, og det ble ikke registrert nye påvisninger i uke 43. Det er dermed fremdeles uvisst om det har forekommet influensa i landet denne sesongen", skriver instituttet i sin ukesrapport.

Ifølge seniorforsker Hungnes er det aldri blitt observert så lave smittetall. Den omfattende bruken av influensatester startet opp i 2009.

– Det betyr at vi må tilbake til før influensapandemien i 2009. Før dette var det mange færre som ble testet og testene mange steder var mye mindre følsomme, sier han.

Grafikken viser den lave utviklingen i antallet influensasmittede, sammenlignet med tidligere år. Skjermdump/Folkehelsesinistuttets ukesrapport
Grafikken viser den lave utviklingen i antallet influensasmittede, sammenlignet med tidligere år. Skjermdump/Folkehelsesinistuttets ukesrapport

Folkehelseinstituttet informer også om at det er påvist lite influensa i verden for øvrig, og at det er usikkerhet rundt hva man faktisk kan forvente seg av influensasesongen på den nordlige halvkule.

Tall fra World Health Organization (WHO) skriver i sin rapport fra 26. oktober at influensaaktiviteten seg på lavere nivåer enn forventet for denne tiden av året. Dette skjer på tross av økt testing i noen land.

Samtidig mener de at tallene må tolkes forsiktig, på grunn av utbruddet av covid-19.

"De forskjellige hygiene- og fysiske distansetiltakene som er iverksatt av medlemsstatene for å redusere SARS-CoV-2-virusoverføring, har sannsynligvis spilt en rolle i å redusere overføring av influensavirus", står det.

Kan ikke skilles på symptomer

Hungnes forteller at det ikke er mulig å skille covid-19 og influensa på symptomer, men at influensaen kommer ganske kjapt.

– Det enkelte tilfellet kan ikke skilles pålitelig på basis av symptomene, men utbrudd av influensa vil nok kunne oppdages ved at mange tilfeller nokså samtidig får luftveissykdom med feber som setter inn ganske krapt. Mange med influensa vil kunne si nøyaktig på timen når de ble syke.

– Blir færre testet for vanlig influensa, og i stedet for covid-19?

– Veldig mange blir testet for covid-19 nå, men antallet som testes for influensa er ikke så forskjellig fra tidligere år.

Vaksineringen i gang

Det er ikke varslet utbrudd av influensa i helseinstitusjoner siden forrige sesong ble avsluttet.

I uke 43 ble 2257 personer testet for sesonginfluensa, men ingen hadde påviste tilfeller. Det er heller ikke påvist tilfeller hos personer innlagt på sykehus.

Folkehelseinstituttet har sendt ut over en million doser med influensavaksine, i tillegg til at apotekene har tatt inn over 100.000 doser. Så langt er nesten 380.000 personer vaksinert for influensa i Norge, hvor nesten 269.000 personer er over 65 år.

Kjersti Margrethe Rydland, seniorrådgiver hos FHI, mener ikke vaksinen har hatt innvirking på de fraværende smittetilfellene av influensa.

– Årets vaksinering har ingen innvirkning på influensaforekomsten foreløpig. Det er neppe den som har forårsaket at vi ikke har virus i omløp, sier hun til Nationen.

Neste artikkel

Vi må vite hva vi tåler