Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke funn av MRSA-bakterier i norske svin

Ingen av prøvene Mattilsynet tok fra 826 svinebesetninger i fjor, inneholdt de fryktede MRSA-bakteriene som Norge har kjempet for holde unna i flere år.

Null MRSA: Det ble ikke funnet MRSA på norske svin i fjor. Foto: Benjamin Hernes Vogel
Null MRSA: Det ble ikke funnet MRSA på norske svin i fjor. Foto: Benjamin Hernes Vogel

Det er svært gledelig og viser at kampen mot antibiotikaresistens i landbruket nytter, skriver Landbruksdepartementet.

Departementet bemerker at dersom bakterien etablerer seg i norske fjøs, vil det få store og alvorlige konsekvenser.

– Dersom MRSA klarer å etablere seg fast i landbruket, vil det koste helsesektoren store summer i smittetiltak årlig. MRSA smitter mellom griser og mennesker, og dersom bakterien finner veien inn til sykehus og pleieinstitusjoner kan det få alvorlige følger for pasientene, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Holder MRSA ute

Norge er det første landet i verden som har satt seg mål om å holde den antibiotikaresistente bakterien MRSA borte fra svinebesetningene.

Les også: Mattilsynet må kutte 65 millioner

Annonse

– Dette er virkelig en gladmelding! Å holde svinebesetningene fri for MRSA er et viktig tiltak for folkehelsa, og en ambisiøs målsetting. Målrettet innsats fra næringa og samarbeid med Mattilsynet har gitt resultater, sier Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes

Krevende kamp

MRSA, eller LA-MRSA som er det fulle navnet, er en variant av antibiotikaresistente gule stafylokokkbakterier som etablerer seg lett hos dyr. Griser som er smittet med MRSA blir ikke syke, men bakteriene kan overføres til mennesker, som da ikke vil ha noen effekt av antibiotika dersom de trenger det

– Kampen mot MRSA tar vi hver dag. Det krever utholdenhet fra bønder og fra Mattilsynet. Derfor er det avgjørende at bonden er trygg på at han får hjelp og at kostnader blir dekket hvis MRSA-smitte påvises i besetningen, sier Bondelagets leder

Les også: MRSA-tiltak kan bli lovpålagt for svinebønder

Neste artikkel

Oppdaget salmonella i importert kjøttdeig fra Danmark