Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Ikke bærekraftig å frede kommune for kommune der ulven oppholder seg

Fellingsleder Kristian Noer i Våler i Solør reagerer på at forvaltningen stanser lisensjakta i flere kommuner på grunn av at Elgå-ulven og maken er på vandring.

Her fra da det genetisk viktige ulveparet fra Deisjø-reviret ble lokalisert, bedøvet og flyttet til Østfold i januar i år. Foto: Klima- miljødepartementet
Her fra da det genetisk viktige ulveparet fra Deisjø-reviret ble lokalisert, bedøvet og flyttet til Østfold i januar i år. Foto: Klima- miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet ga søndag Statsforvalteren i Oslo og Viken myndighet til å midlertidig stanse lisensfellingene av ulv øst for E6 i Viken fylke, og i kommunene Sør-Odal og Kongsvinger i Innlandet.

Årsaken til dette er at den genetisk viktige Elgå-ulven og maken har lagt ut på vandring. Ulveparet, som i januar ble flyttet fra Østerdalen i Innlandet til Våler kommune i Østfold, trekker stadig lenger nordover.

Nå er ulvene trolig tilbake i hjemfylket Innlandet, få måneder etter at regjeringen brukte over 500.000 kroner på å få flytte dem.

Stanser lisensjakta i nye områder

Mandag skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken på sine nettsider at området er justert i samråd med Statsforvalteren i Innlandet.

Området som nå er unntatt fra lisensfelling omfatter Eidsvoll kommune øst for Mjøsa og Vorma, og Nes kommune øst for Vorma og nord for Glomma, i Stange og Nord-Odal kommuner, Elverum kommune vest for Glomma og sør for Fv. 25, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger og Sør-Odal kommuner vest og nord for Glomma, Løten kommune sør for Rv. 3/Fv. 25.

«Det betyr at det igjen er åpnet for lisensfelling utenfor i hele Lillestrøm og Ullensaker kommuner utenfor ulvesonen, og i Nes kommune nord for Glomma og vest for Vorma, og Eidsvoll kommune vest for Vorma», skriver Statsforvalteren.

– Forvaltningen må ha sett det komme

Kristian Noer er fellingsleder for lisensjakta på ulv i Våler i Solør vest for Glomma. Han er kritisk til hvordan myndighetene håndterer situasjonen, og mener de ikke har dekning for dette i stortingsforliket.

– I forkant av flyttingen av ulveparet ble det slått fast at det ikke skal være buffersone utenfor ulvesonen, så da regner jeg med at forvaltningen forholder seg til det, påpeker Noer overfor Nationen.

Stortinget vedtok 7. desember i fjor å be regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Det ble presisert at eksisterende utvidelse av sonen oppheves fra og med 15. desember 2020.

– Jeg har ikke noe problem med å skjønne at de trenger litt tid på å finne ut hvordan de skal løse det, men det bør balanserer slik at vi som driver med lisensjakt utenfor ulvesonen får tid til å gjennomføre jakta på ålreite snøforhold, fortsetter Noer.

– Ikke bærekraftig

Fellingslederen i Våler er nå bekymret for at ulveparet vandrer videre nordover og stanser lisensjakta på ulv i kommune etter kommune.

– Det er ikke bærekraftig å frede kommune for kommune der ulven oppholder seg. Dette er en situasjon forvaltningen må ha sett komme, og som de må ha forberedt seg på. Det er ikke greit at man da går imot det siste vedtaket igjen, sier Noer.

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen foregår fra 1. desember til og med 31. mai. Per 28. februar gjenstår det en kvote på 8 ulver utenfor ulvesonen i region 4 og 5.

Neste artikkel

Svenske myndigheter vil felle tre ulveflokker nær grensen