Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

I disse områdene utgjør fremmed fisk størst risiko

Ny rapport slår fast at fremmede ferskvannsfisk har størst risiko for spredning sørvest og helt nord i landet.

Gjedde er en av de fremmede artene med størst spredningspotensial i økosystemer i ferskvann. Foto: Odd Terje Sandlund, Norsk institutt for naturforskning.
Gjedde er en av de fremmede artene med størst spredningspotensial i økosystemer i ferskvann. Foto: Odd Terje Sandlund, Norsk institutt for naturforskning.

Miljødirektoratet opplyser at det særlig er rundt store byer som Bergen, Stavanger og Kristiansand, samt andre tettsteder, at det er størst risiko for spredning. Grunnen er at mennesker bidrar til å spre fremmede fiskearter, forteller miljødirektør Ellen Hambro.

Det er Norsk institutt for naturforskning (Nina) som har undersøkt temaet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Ferskvannene på Sør-Vestlandet har større spredningsrisiko som følge av det varme klimaet. Og i det sørlige Finnmark er det størst fare for spesielt gjedde og røye, som trives i kaldt klima.

Annonse

Når en fremmed art har etablert seg i et nytt miljø, er det vanskelig å bli kvitt den. Derfor er det beste å hindre at de sprer seg, skriver Miljødirektoratet.

– Det er viktig for miljøforvaltningen å kunne bedømme hvor det er mest sannsynlig at fremmede arter er i ferd med å spre seg, sier Hambro.

– Sannsynligheten for spredning av fremmede fiskearter øker når temperaturene øker som følge av klimaendringer, legger hun til.

Grunnen til at fremmede arter spres i ferskvann kan være å etablere sportsfiske for en liten gruppe mennesker.

– Det er viktig at fritidsfiskere ikke sprer arter eller bruker arter som levende agn. I tillegg må man ikke slippe fisk fra akvarium ut i naturen, sier Hambro.

Neste artikkel

Så mange myrer ble satt i stand i fjor