I 1992 startet registreringen av «verdifulle kulturlandskap». Slik har det gått ved Finnesletta

Allerede da registreringen av Finnesletta startet, var beiteområdet ute av drift. Det har ført til at samiske kulturspor gror igjen.

Foto: Oskar Puschmann
Foto: Oskar Puschmann
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Det som i dag er et steingjerde mellom eiendommer, var noe annet tidligere