Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høyere svinepriser som følge av pest

Flere titalls millioner svin er døde eller slaktet som følge av den afrikanske svinepesten i Kina. Nå kjøper kineserne opp svinekjøtt fra hele verden, noe som gir høyere priser.

Prisene for svin har skutt i været som følge av utbrudd av afrikansk svinepest i Kina. Foto: Gabriela Bertolini
Prisene for svin har skutt i været som følge av utbrudd av afrikansk svinepest i Kina. Foto: Gabriela Bertolini

Det er den danske svinerådgiveren Martin Hjorth Jensen, som jobber i Kina, som forteller om situasjonen som er i ferd med å utvikle seg i markedet.

Han sier til Bondebladet at varer som hvete og soya har blitt billigere som følge av svinepesten, mens animalsk protein blir dyrere, blant annet kylling.

– Vi ser også at kineserne støvsuger verdensmarkedet for svinekjøtt, de kjøper alt de kan finne. Fordi det er handelskrig mellom Kina og USA, vil det bety fest for europeiske, brasilianske og chilenske svinebønder, sier han til Bondebladet.

Fakta

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom, som fører til død blant griser. All mistanke om smitte skal derfor meldes til Mattilsynet.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr.

I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte.

Tidligere har det vært utbrudd av sykdommen i mange land, blant annet i Afrika, Sør-Amerika og Europa (Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland).

Kilde: Mattilsynet

Høye priser

Svineprisene i Kina har skutt i været de siste månedene. De første tilfellene av svinepest i besetninger i Kina kom i august i fjor, og på et drøyt år er over 40 millioner svin døde eller slaktet.

Ifølge danske Landbrugsavisen steg svineprisene i Kina med åtte kroner på fem uker fra august til september i år. Ifølge Karsten Flemin, markedsanalytiker i den danske landbruksorganisasjonen Landbrug og Fødevarer, har prisen doblet seg siden februar.

Svinepesten har nemlig slått kraftig ut på den kinesiske svinebesetningen, som har blitt minsket med 38 prosent på et år.

Høye priser utenom i USA

Annonse

Også handelskrigen mellom Kina og USA slår ut på svineprisen. Den danske svineprisen er nesten sju kroner høyere enn den amerikanske, fordi danske svineprodusenter kan eksportere til Kina.

Svinepesten har spredt seg i både Asia og Europa. Både Vietnam, Myanmar, Kambodsja, Sør-Korea ,Filippinene, Mongolia, Laos, Nord-Korea og Øst-Timor har hatt utbrudd, mens i Europa har blant andre Italia, Latvia, Litauen, Polen, Serbia, Ukraina hatt svinepest.

Både Romania og Bulgaria har måttet slakte ti prosent av svinebesetningen på grunn av den alvorlige sykdommen.

Vaksine om fem til ti år

Det finnes ingen medisiner eller vaksiner mot sykdommen. Ifølge Hjorth Jensen tror spanske eksperter at man må vente minst fem til ti år før en vaksine er på plass.

– Men vi veit ikke hva kinesiske myndigheter er i stand til om de går i gang med å utvikle en vaksine. De har flere hender og flere forskere enn noe annet land så det kan gå raskere, sier han til Bondebladet.

I september solgte de kinesiske myndighetene 10.000 tonn av svinekjøttreservene for å dempe effekten av utbruddet av svinepest, skriver den svenske avisen Land Lantbruk.

Det statseide selskapet som forvalter reservene skrive i en uttalelse at det ville selge importert frossent svinekjøtt fra land som Danmark, Tyskland, Frankrike, USA og Storbritannia. Hver enkelt kjøper vil kunne kjøpe maksimalt 300 tonn svinekjøtt.

Dette ble gjort som følge av at kineserne feiret nasjonaldagen 1. oktober.

Neste artikkel

Korona: Kotelettkongen som vart smitteversting