Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høie vil legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus

Helseminister Bent Høie (H) sier han vil følge opp Helse vests vedtak om å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus, melder NRK.

Helseminister Bent Høie (H) sier han vil følge opp Helse vests vedtak om å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus. Foto: Siri Juell Rasmussen
Helseminister Bent Høie (H) sier han vil følge opp Helse vests vedtak om å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus. Foto: Siri Juell Rasmussen

Styret i Helse vest gikk i begynnelsen av april inn for å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus. Søndag sa helseministeren at dette vil bli fulgt opp.

– Odda sjukehus vil bli videreført som et akuttsykehus på nivå med de i Lærdal og Nordfjord. Det vil si at det blir tilpasset de lokale forholdene og det som er anbefalingene fra Helse vest, sier Høie til NRK.

LES OGSÅ: I dag avklarer Bent Høie hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi

Helseministeren understreker videre at han vil presentere de konkrete planene mandag, etter å ha vært i møter med sykehusene om oppfølgingen av helse- og sykehusplanen. Alle de regionale helseforetakene skal lage utviklingsplaner som også omfatter forslag om akuttjenesten.

Helse vest ville legge ned akuttkirurgien fordi de mener det ikke er realistisk at sykehuset fremover vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Annonse

Allerede da det ble klart, varslet opposisjonen omkamp. Ordfører Roald Aga Haug (Ap) i Odda sa at de vil jobbe både opp mot Stortinget og regjeringen for å få endret beslutningen. Han fikk støtte av blant annet SV og Sp, som tidligere har sagt de vil ta opp kampen på Stortinget.

LES OGSÅ: Lover å sikre akuttutdanning

– Denne nedleggelsen gir jeg helseminister Bent Høie ansvaret for, det er han som har åpnet for en slik svekkelse av lokalsykehus. Vårt krav er at Høie overprøver foretaket og berger akuttkirurgien, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Neste artikkel

En matnasjon må passe på grunnmuren