Hard kamp om pasientkøyringa i Møre og Romsdal

Taxieigarar i Møre og Romsdal har vunne ein mellombels siger i kampen mot Helse Midt-Norge RHF om pasientkøyringa. Helseføretaket får ikkje signere kontrakt med ny aktør før saka er behandla i klagenemnd.

Det er særleg i bygdene at pasientkjøring er ein stor del av inntektsgrunnlaget for drosjene, men også i byane kjører drosjer pasientar. Foto: Heiko Junge / NTB
Det er særleg i bygdene at pasientkjøring er ein stor del av inntektsgrunnlaget for drosjene, men også i byane kjører drosjer pasientar. Foto: Heiko Junge / NTB
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Drosjereformen – en reform til besvær?