Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Handelens Miljøfond gir bort 25 millioner - pengene er samlet inn via plastposesalg

Handelens Miljøfond skal dele ut 25 millioner kroner til personer eller organisasjoner som vil arbeide mot plastforsøpling. Nå leter de etter søkere.

Alle som arbeider for å hindre at plast havner i naturen kan søke om midler. Enten det er for å redusere forsøplingen, øke gjenvinningen eller redusere bruken av plastposer. Foto: Bo Eide
Alle som arbeider for å hindre at plast havner i naturen kan søke om midler. Enten det er for å redusere forsøplingen, øke gjenvinningen eller redusere bruken av plastposer. Foto: Bo Eide

For andre år på rad skal Handelens Miljøfond dele ut penger til personer eller organisasjoner som arbeider med å redusere plastforsøplingen. Fra 27. august til 15. oktober er søknadsperioden, og alle prosjekter som kan bidra til å løse miljøproblemer knyttet til plast kan søke.

"I denne utlysningsrunden vil spesielt ryddeprosjekter og forebyggende tiltak bli prioritert. Men det vil også bli satt av midler til holdningsskapende arbeid, kultur, utdanning og enklere FoU-prosjekter (forskning og utviklingsarbeid. journ.anm.)", skriver Miljøfondet.

– Vi har stort behov for å gjøre mye mer for å rydde opp i plastforsøplingen i Norge og for å redusere tilførselen av plast, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond til Nationen, og legger til:

– I vår fikk vi om lag 100 søkere, og da fikk 60 til 70 utdelt til sammen 30 millioner kroner. I tillegg har vi gitt til en del andre prosjekter, så nå støtter vi nesten 100 prosjekter, med 80 millioner kroner som deles ut etter hvert.

Flere store bedrifter

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond, og er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Fondet er stiftet av næringslivet, herunder Virke, Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og NHO Service og Handel, og er Norges oppfølging av EUs plastposedirektiv som trådte i kraft 1. januar 2019.

Annonse

Blant bedriftene som er medlemmer i fondet er Norgesgruppen, Coop, Volt, Bik Bok, Dressmann og Europris. Totalt er over 7000 butikker medlemmer i fondet.

For å få støtte må du følge ett av tre kriterier: redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning, og/eller redusere forbruk av plastbæreposer.

Inntekter via plastposesalg

Fondet får sine inntekter gjennom salget av plastbæreposer. For hver pose som kjøpes fra medlemmene i fondet gis det 50 øre til fondet. Størsteparten av inntektene kom fra dagligvarehandelen.

– Dette finansieres av 50-øringer som alle butikker som er medlemmer får inn på sine bæreposer. Etter hvert regner vi med å kunne få inn opp til 200 millioner kroner gjennom dette i året, sier Hansson.

Nordmenn kjøper omtrent 750 millioner bæreposer i året.

Neste artikkel

Espen Barth Eide vil ha mer handling – mindre prat om grønn industripolitikk