Grunnlovsekspert ut mot regjeringa

Jussprofessor Eivind Smith er djupt skeptisk til regjeringas juridiske vurdering av Acer-saka.

Kritisk: Jusprofessor Eivind Smith er kritisk til regjeringas bruk av grunnloven i Acer-saka. Foto: Anders R. Christensen
Kritisk: Jusprofessor Eivind Smith er kritisk til regjeringas bruk av grunnloven i Acer-saka. Foto: Anders R. Christensen

– Eg kan ikkje skjønne at det er rett. For det første er lovavdelinga si grunngiving mildt sagt veldig kort. Det er knapt meir enn ei konstatering. Det gir i seg sjølv grunn til djup skepsis, seier Smith. Han meiner grunnlovas paragraf 115, om suverenitetsavståing burde bli brukt. Den paragrafen krev tre fjerdedels fleirtal i Stortinget.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Komplett

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag

Neste artikkel

Solberg krever EØS-svar fra de rødgrønne