Grunnlovsekspert ut mot regjeringa

Jussprofessor Eivind Smith er djupt skeptisk til regjeringas juridiske vurdering av Acer-saka.

Kritisk: Jusprofessor Eivind Smith er kritisk til regjeringas bruk av grunnloven i Acer-saka. Foto: Anders R. Christensen
Kritisk: Jusprofessor Eivind Smith er kritisk til regjeringas bruk av grunnloven i Acer-saka. Foto: Anders R. Christensen

– Eg kan ikkje skjønne at det er rett. For det første er lovavdelinga si grunngiving mildt sagt veldig kort. Det er knapt meir enn ei konstatering. Det gir i seg sjølv grunn til djup skepsis, seier Smith. Han meiner grunnlovas paragraf 115, om suverenitetsavståing burde bli brukt. Den paragrafen krev tre fjerdedels fleirtal i Stortinget.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Ut mot egen regjering: – Vi sitter for stille i båten