Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grønt lys for tilslutning til EUs energiunion

Overføringen av myndighet til EU i forbindelse med Norges tilslutning til EUs energiunion er ikke så inngripende at den er grunnlovsstridig, mener lovavdelingen.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) får støtte fra lovavdelingen i Justisdepartementet i sin vurdering om at norsk tilslutning til EUs energiunion ikke innebærer en grunnlovsstridig suverenitetsavståelse. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er konklusjonen i en juridisk vurdering som lovavdelingen i Justisdepartementet har foretatt.

I svaret heter det at en myndighetsoverføring slik regjeringen legger opp til, er «lite inngripende», og at en avtale med EU om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke derfor kan inngås uten grunnlovsbehandling av spørsmålet.

Svarbrevet ble sendt til Stortinget tirsdag og kunngjort på Olje- og energidepartementets hjemmesider onsdag.

Formelt ba departementet 9. februar Justisdepartementets lovavdeling vurdere konstitusjonelle sider ved tilsynsorganet ESAs vedtakskompetanse, sett i sammenheng med kravet om uavhengighet for den norske nasjonale reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Annonse

Stortingets behandling av Norges tilslutning til energipakken er allerede utsatt én gang. Energi- og miljøkomiteen har nå frist på seg til 8. mars med å avgi innstilling, før saken etter den gjeldende tidsplanen skal behandles i plenum 22. mars.

Senterpartiet har imidlertid bedt om en ytterligere utsettelse av behandlingen.

(©NTB)

Neste artikkel

Hvorfor slikt bråk om endring av skatteregler for kraftkommunene?