Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Greit å skyte fire ekstra ulver, mener Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet lar jaktkvoten på fire ekstra ulver utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus bli stående.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) støtter rovviltnemndene i region 4 og 5 i deres vurdering om at lisensjaktkvota på ulv i Akershus og Hedmark utenfor ulvesonen bør utvides med fire dyr. Foto: Ned Alley / NTB scanpix
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) støtter rovviltnemndene i region 4 og 5 i deres vurdering om at lisensjaktkvota på ulv i Akershus og Hedmark utenfor ulvesonen bør utvides med fire dyr. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Etter at rovviltnemndene i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) og Hedmark (region 5) tidligere i vinter fattet vedtak om at det skulle legges ytterligere fire dyr på kvoten for hvor mange ulver som kan skytes utenfor ulvesonen i de to regionene, meldte Klima- og miljødepartementet at de skulle sette i gang en juridisk vurdering av hvorvidt nemndenes vedtak var lovlig.

Nå melder departementet at de ikke kommer til å endre nemndenes vedtak. «Det er samtidig gitt instruks til alle rovviltnemndene om at de normalt kan fatte nye vedtak når det foreligger oppdaterte bestandstall. Et minstekrav vil være at slike tall skal være verifisert av Rovdata eller Statens Naturoppsyn», skriver departementet i en pressemelding.

Annonse

Hittil er det felt to ulver av den utvidede kvoten på fire dyr. Jakta på ulv utenfor ulvesonen kan fortsette fram til 31. mai, etter at departementet flyttet jakttiden slik at jakta begynner seinere på høsten, men kan fortsette nærmere fram imot sommeren. Hensikten er å enklere kunne skyte ulv på sporsnø inn imot tida for beiteslipp for sauebønder.

– Jeg har lagt vekt på prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. Terskelen for uttak er lav i områder utenfor ulvesonen. Den økte kvoten vil ikke true bestandens overlevelse og heller ikke være til hinder for å nå bestandsmålet for ulv i 2019, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i pressemeldingen.

Departementet skriver at det har vært tvil om det forelå «nye opplysninger» som tilsa at nemndene hadde adgang til å fatte nytt vedtak om en ekstra kvote for lisensfelling for ulv.

«Det har imidlertid ikke vært nødvendig å ta endelig stilling til dette, da departementet er enig i at kvoten bør økes», heter det i pressemeldingen.

Neste artikkel

– Helt sjukt å oppleve slik støtte