GPS-merker 20 villrein for å hindre spredning av skrantesyke

Miljødirektoratet har åpnet for at inntil 15 nye villrein i Nordfjellaområdet kan utstyres med GPS-sendere for å hindre dyr i å trekke inn i områder der skrantesyke er påvist.

Klimaproblem: Det skapte stor debatt vinteren 2018 da det ble registrert isklumper på opptil flere kilo på GPS-senderne på noen av de merka reinsdyra i Nordfjellaområdet (bildet). Tettere oppfølging av merka dyr og  en ny type GPS-sendere skal forebygge slike hendelser i framtida. Foto: SNO
Klimaproblem: Det skapte stor debatt vinteren 2018 da det ble registrert isklumper på opptil flere kilo på GPS-senderne på noen av de merka reinsdyra i Nordfjellaområdet (bildet). Tettere oppfølging av merka dyr og en ny type GPS-sendere skal forebygge slike hendelser i framtida. Foto: SNO
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

3 uker gratis


Komplett

Bestill

3 uker gratis

Neste artikkel

Arbeiderpartiet stiller seg bak regjeringens nye boligsosial-forslag