Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gols stavkirke og kong Oscar ll

Kong Oscar ll brukte sine egne midler på å gjenreise flere gamle bygg på Bygdø kongsgård.

Gol stavkirke på Bygdø kongsgård. Foto: Oskar Puschmann
Gol stavkirke på Bygdø kongsgård. Foto: Oskar Puschmann

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Sommeren 1884 fikk hovedstaden vite at Fortidsminneforeningen ville gjenreise den gamle stavkirken i Gol på Bygdø kongsgård, med kong Oscar ll sine private midler. Den gamle middelalderkirken ble kjøpt i 1881, men to år med dårlig is- og snøforhold i Hallingdal, gjorde at den ikke kom til Bygdøy før i mars 1884.

Annonse

At dette ville bli en unik attraksjon for både Bygdøy og Christiania var hevet over enhver tvil, så fattig på attraksjoner som hovedstaden den gang var. Kong Oscar ll fulgte byggets gjenreisning med stor interesse, og brukte totalt omtrent 12.000 kroner av egne midler til kirken.

Antes Después

Den ble først innkjøpt av Fortidsminneforeningen, men siden kongen hadde dekt nær alle utgifter overlot foreningen i 1885 eiendomsretten til ham med følgende strategiske formulering: «Til den regjerende konge, som til enhver Tid har Dispositionsret over Bygdøy Kongsgaard.»

I mai 1885 kunne så endelig kirken åpnes for publikum. Ved siden av Gol stavkirke, lot kongen også gjenreise flere eldre hus på Bygdøy, blant annet bondestua og stabburet som her ses på bildene. I dag utgjør kong Oscar ll sin samling den eldste delen til Norsk Folkemuseums store og vakre samling av eldre hus på Bygdøy.

Neste artikkel

Da Norge atter ble invadert